Delta i NM Elite?

Ønsker du å delta i NM Elite, må du melde fra til arrangøren om dette.

Norges Triatlonforbund innførte nylig nytt konkurranseregelverk for norsk triatlon. Det nye regelverket innebærer blant annet nye aldersklasser, heriblant et skille mellom aldersbestemte NM-klasser (agegroup) og NM Elite.

Dette var ikke klart da påmeldingen startet. Men vi vil selvfølgelig ha dette på plass før konkurransen starter.

Det er ingen spesielle krav for å delta i klassen NM Elite. Men - hvis du ønsker å stille i denne klassen, så MÅ du sende oss en e-post (post(a)triquart.no) hvor du bekrefter dette. Så snart du har gjort dette, setter vi deg opp i denne klassen.

Frist: Søndag 24. juli.

NB: Hvis du IKKE ønsker å delta i NM Elite, men at du heller ønsker å delta i aldersbestemt NM (agegroup), trenger du IKKE å gjøre noe. Da setter vi deg opp i riktig aldersgruppe, basert på din tidligere oppgitte fødselsdato.

De nye aldersklassene vil bli tatt i bruk når vi setter opp startlistene neste uke.

Få siste nytt fra TriQuart

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form