Delta i NM Elite?

Ønsker du å delta i NM Elite, må du melde fra til arrangøren om dette.

Norges Triatlonforbund innførte i fjor nytt konkurranseregelverk for norsk triatlon. Det nye regelverket innebærer blant annet nye aldersklasser, heriblant et skille mellom aldersbestemte NM-klasser (agegroup) og NM Elite.

NM Elite er den gjeveste klassen hvor deltakerne kjemper om kongepokalen. Det er ingen spesielle krav for å delta i klassen NM Elite. (Bortsett fra krav om helårslisens og klubbtilhørighet, som i NM for øvrig.)

Men - hvis du ønsker å stille i her, så MÅ du være oppført i riktig klasse. Det skjer enten via påmeldingen, eller at du sender oss en e-post (post(a)triquart.no) hvor du bekrefter dette. 

Frist: Søndag 23. juli.

NB: Hvis du IKKE ønsker å delta i NM Elite, men at du heller ønsker å delta i aldersbestemt NM (agegroup), trenger du IKKE å gjøre noe. Da setter vi deg opp i riktig aldersgruppe, basert på din tidligere oppgitte fødselsdato.

Få siste nytt fra TriQuart

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form