TriQuart 2017!

Om arrangementet

Konkurransene blir arrangert av NorTri AS (arrangementselskap som er heleid av Norges Triatlonforbund). Teknisk arrangør er den lokale triatlonklubben, Kristiansand Triathlon. Øvre idrettslag som bidrar til arrangementet er Kristiansand Løpeklubb, Kristiansand Svømmeallianse og Grimstad Triathlon, i samarbeid med Kirkens Bymisjon. 

Konkurransen arrangeres i overensstemmelse med Agder politidistrikt, Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune, Statens vegvesen, Kristiansand Havn og Norges Triatlonforbund.

Trasé og løype

Hoveddelen av arrangementet foregår i Kristiansand sentrum (Tresse og Tangen), men deltakerne vil også bevege seg ut av sentrum, over UiA, forbi Kokleheia/Sødal/Gimlevang og langsmed Otra opp mot Hagen. 

Fullstendige løypekart kan du se her.

Syklinga under TriQuart foregår fra Tresse, gjennom Østre Strandgate, Holbergsgate, Kongensgate, Elvegata, inn på RV471, over Lundsbrua, Østerveien (RV471), over Campus UiA, inn på Arenfeldts vei, Sødal, Torridalsveien, Hagen (vendepunkt).  

Retur foregår i samme trasé. 

Overnatting

Kristiansand har stor overnattingskapasitet, med både hotell og campingplasser. I og med at arrangementene foregår i fellesferien må imidlertid deltakerne være forberedt på å bestille tidlig.

Program (oppdatert program TBA)

Fredag:

Kl. 15.00: Deltakerservice åpner, Intersport Skippergata 13.

Kl. 18.00: Deltakerservice stenger, Intersport Skippergata 13.

Kl. 18.00: Aquatlon (svøm og løp), registrering/start/mål på Bystranda.

Lørdag:

Kl. 12.00: Deltakerservice åpner, Tresse.

Kl. 14.00: SwimRun (svøm og løp), start/mål i Tresse.

Kl. 16.00: Supersprint (ungdomskonkurranse, 13 - 19 år), start/mål i Tresse.

Kl. 18.00: Deltakerservice stenger, Tresse.

Kl. 19.00: Preace NM.

Kl. 20.00: Prerace mosjon.

Søndag: 

Kl. 07.00: Deltakerservice åpner, Tresse.

Kl. 09.00: Deltakerservice stenger, Tresse.

Kl. 09.55: Skiftesonen stenger.

Kl. 10.00: TriQuart (triatlon, lang løype NM, menn og kvinner), start Kilden, mål Tresse.

Kl. 10.05: TriQuart (triatlon, lang løype mosjon, menn og kvinner), start Kilden, mål Tresse.

Kl. 10.50: TriQuart (triatlon, kort løype mosjon, kvinner), start Bystranda, mål Tresse.

Kl. 10.53: TriQuart (triatlon, kort løype mosjon, menn), start Bystranda, mål Tresse.

Kl. 11.45: Første målgang NM.

Kl. 12.30: Blomsterseremoni NM elite.

Kl. 13.30: Siste målgang mosjon.

Kl. 14.00: Premieutdeling.

Trafikkavvikling

Konkurransen starter kl. 10, og siste deltaker er i mål kl. 13.30. 

I forbindelse med gjennomføringen av sykkeldelen (kl. 10.15 - 12.45) vil det gjennomføres ekstra strenge sikkerhetstiltak. 

For å sikre tryggheten har politiet og Statens vegvesen besluttet at arrangementet skal foregå på stengte veier, noe som gjør at beboere og trafikkanter i den aktuelle perioden må påregne svært begrenset fremkommelighet og ventetid.

Vi ber om forståelse blant de som bor nærmest løypa og anmoder alle berørte om å la bilen stå mens arrangementet pågår, eventuelt parkere utenfor traseen den aktuelle dagen. Dette gjelder særlig beboere på Kokleheia/Sødal/Gimlevang, samt Tangen.

Blant sikkerhetstiltakene foreligger det enkelte trafikkreguleringer og veistengninger. Følgende veier stenges fra kl. 10 og fram til deltakerne har kommet i mål etter endt sykkeletappe, det vil si cirka kl. 13:

·      Østre Strandgate fra Tresse til Holbergsgate

·      Holbergsgate fra Kongens gate til strandpromenaden

·      Kongensgate fra Holbergsgate til Elvegata

·      Elvegata fra Kongensgate til Dronningens gate

·      RV471 fra Elvegata, over Lundsbrua, Østerveien (RV471), til Gimlemoen - Campus UiA

·      Gimlemoen – Campus UiA til Arenfeldts vei

·      Oberstløytnant Omdals vei fra Campus til Arenfeldts vei

·      Arenfeldts vei fra Kokleheia til Torridalsveien

·      Torridalsveien fra Arenfeldts vei til Hagen (vendepunkt)

Arrangementsdagen må det være parkering forbudt i sykkeltraseen i Kvadraturen og fra Campus til Torridalsvegen.

Politiet og arrangørens løypevakter vil sørge for å håndtere sperringer og sikker ferdsel rundt løypa. Vis varsomhet og følg deres anvisninger!

For ytterligere informasjon om sykkel, les det utsendte nabovarselet her.

For ytterligere informajon om svøm, les informasjon til gjester i båthavna her.

Dispensasjon fra fartsgrenser

Det er gitt dispensasjon fra gjeldende fartsgrenser i sykkeltraseen under arrangementets gjennomføring. Dispensasjonen gjelder for utøvere på sykkel og dommere på motorsykkel. 

Dispensasjonen er gitt for de hastigheter som syklister naturlig kan komme opp i under rådende forhold.

Trafikal endring fra 2015: Veien er stengt, men biler (inntil en viss høyde) vil bli sluset under RV471 (Lundsbrua) til og fra Tangen mens arrangementet pågår. Trafikken blir ledet i kolonner.
Trafikal endring fra 2015: Veien er stengt, og deltakerne ledes ned til Ingerthas vei mens det blir etablert en midlertidig toveis sluse gjennom Bernt Holms vei for publikum og tilstøtende i perioden kl. 10 - 13.

Arena

Det er gratis å være publikummer på TriQuart. Vi håper du kan komme og gjerne at du heier. Deltakerne setter stor pris på det! Mange av dem er dessuten lokale, så det er godt mulig at det er naboen eller kollegaen du heier på. Ta med flagg, plakater og kubjeller!

Publikummere på arenaen i Tresse bes følge arrangørenes merking og skilting. For egen og andres sikkerhet, vis varsomhet og ansvisningene.

Informasjonspunktet vil være bemannet lørdag kl. 12 - 18 og søndag kl. 07 - 15. Her vil det være oppslått egnede kart og tidsplaner, samt resultatservice. Her vil det også være kafé med salg av kaffe, drikke, vafler, pølser etc.

Det er etablert egne sluser for å kunne krysse løpstraseen. Disse er merket av på kartet og vil også være merket og bemannet på arenaen.

I Tresse (vest) er det satt opp egne toaletter som publikum kan benytte seg av. Disse er gratis. Det er også toaletter øst for Tresse. Disse er offentlige og må betales for bruk.

Vi anbefaler publikum å stille seg på såkalte hot-spots (merket grønt); her vil det være god utsikt til arrangement og utøvere.

Målgang er foran Christiansholm festning. Første målgang forventes klokka 11.45. Siste utøver er beregnet å være i mål kl. 13.30. Premieutdeling med NM-medaljer foregår i Tresse kl. 15.

Oversiktskart arena i Tresse, Kristiansand, med markerte overgangssluser og grønne felter (hot-spots) for publikum. På informasjonspunktet (i) er det oppslått kart, tidsplan og muligheter for spørsmål og svar. Her vil du også finne resultatservice og kafé.

Kontakt

Spørsmål vedrørende generell trafikkavvikling kan rettes til Stig Arne Høiland (916 75 500).

Spørsmål vedørende trafikkvikling i forbindelse med sykkeldelen kan rettes til Preben Ankerser (932 49 746).

For andre henvendelser, kontakt stevneleder Fred Arthur Asdal, på e-post post@triquart.no eller mobil 900 222 99.

Få siste nytt fra TriQuart

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form