TriQuart 27. - 29. juli 2018

Om arrangementet

Konkurransene blir arrangert av NorTri AS (arrangementselskap som er heleid av Norges Triatlonforbund). Teknisk arrangør er den lokale triatlonklubben, Kristiansand Triathlon. Øvre idrettslag som bidrar til arrangementet er Kristiansand Løpeklubb, Kristiansand Kajakklubb, Raet Sportsklubb, Arendal Triathlon og Grimstad Triathlon, i samarbeid med Kirkens Bymisjon. 

Konkurransen arrangeres i overensstemmelse med Agder politidistrikt, Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune, Statens vegvesen, Kristiansand Havn og Norges Triatlonforbund.

Løyper og trafikkavvikling

For å sikre tryggheten har politiet og Statens vegvesen besluttet at arrangementet skal foregå på stengte veier, noe som gjør at beboere og trafikkanter i den aktuelle perioden må påregne svært begrenset fremkommelighet og ventetid.

Vi ber om forståelse blant de som bor nærmest løypa og anmoder alle berørte om å la bilen stå mens arrangementet pågår, eventuelt parkere utenfor traseen de aktuelle dagene. Dette gjelder særlig beboere på Tangen (lørdag og søndag), samt beboere på Kokleheia/Sødal/Gimlevang (søndag).

Under konkurransene vil det ikke være tillatt med biler i løypa. Dette er av hensyn til deltakernes sikkerhet, men også for å beskytte bilene i forhold til eventuelle uhell. Fra torsdag 26. juli vil det derfor være parkering forbudt i sykkeltraseen i Kvadraturen og fra Campus til Torridalsvegen.

Politiet og arrangørens løypevakter vil sørge for å håndtere sperringer og sikker ferdsel rundt løypa. Vis varsomhet og følg deres anvisninger!

Fredag 27. juli 2018:

Det arrangeres akvatlon på Bystranda. Distansen er 500 meter svøm og 2 kilometer løp (på Strandpromenaden, Piren og Tangen). Konkurransen starter kl. 1830, og den er forventet ferdig kl. 1900. 

For kart og ytterligere informasjon om fredagen, kan du lese mer her:

TriQuart Aquatlon

Lørdag 28. juli 2018:

Kartet viser de aktuelle løypene under lørdagens konkurranser, sammen med bemannede poster.

Hoveddelen av arrangementet foregår i Kristiansand sentrum (Tresse og Tangen). Svømmestarten foregår på Bystranda. Syklinga foregår i hovedsak Odderøya, Østre Strandgate, Kongens gate og Tangen. Løpinga foregår langsmed Strandpromenaden.

Konkurransene foregår fra kl. 1200 til kl 1800. I forbindelse med gjennomføringen av de ulike sykkeldelene (kl. 1210 - 1230, 1300 - 1410 og 1620 - 1730) vil det gjennomføres ekstra strenge sikkerhetstiltak. 

Blant sikkerhetstiltakene foreligger det enkelte trafikkreguleringer og veistengninger. Følgende veier  stenges mens sykkeldelene pågår:

·      Østre Strandgate fra Vestre Strandgate til Elvegata

·      Kongens gate fra Vestre Strandgate til Elvegata

·      Odderøya / Kilden / Gravane (Sjølystveien / Paradeveien)

Følgende kryssende veier blir også berørt:

Markens gate, Kirkegata, Festningsgata, Holbergs gate, Kronprinsens gate, Elvegata og Vollgata.

For kart og ytterligere informasjon om lørdagen, kan du lese mer her:

TriQuart Elite

Søndag 29. juli 2018:

Kartet viser de aktuelle løypene under søndagens konkurranser.

Hoveddelen av arrangementet foregår i Kristiansand sentrum (Tresse og Tangen), men deltakerne vil også bevege seg ut av sentrum, over UiA, forbi Kokleheia/Sødal/Gimlevang og langsmed Otra opp mot Hagen. 

Syklinga under TriQuart søndag 29. juli (kl. 1000 - 1300) foregår fra Tresse, gjennom Østre Strandgate, Holbergsgate, Kongensgate, Elvegata, inn på RV471, over Lundsbrua, Østerveien (RV471), over Campus UiA, inn på Arenfeldts vei, Sødal, Torridalsveien, Hagen (vendepunkt).  

Retur foregår i samme trasé. 

Konkurransen foregår fra kl. 1000 til kl 1330. I forbindelse med gjennomføringen av sykkeldelen (kl. 1015 - 1245) vil det gjennomføres ekstra strenge sikkerhetstiltak. 

Blant sikkerhetstiltakene foreligger det enkelte trafikkreguleringer og veistengninger. Følgende veier  stenges fra kl. 1000 og fram til deltakerne har kommet i mål etter endt sykkeletappe, det vil si cirka kl. 1300:

·      Østre Strandgate fra Tresse til Holbergsgate

·      Holbergsgate fra Kongens gate til strandpromenaden

·      Kongensgate fra Holbergsgate til Elvegata

·      Elvegata fra Kongensgate til Dronningens gate

·      RV471 fra Elvegata, over Lundsbrua, Østerveien (RV471), til Gimlemoen - Campus UiA

·      Gimlemoen – Campus UiA til Arenfeldts vei

·      Oberstløytnant Omdals vei fra Campus til Arenfeldts vei

·      Arenfeldts vei fra Kokleheia til Torridalsveien

·     Torridalsveien fra Arenfeldts vei til Hagen (vendepunkt)

For kart og ytterligere informasjon om søndagen, se kartet øverst på denne siden, eller du kan lese mer her:

TriQuart Kort løype

TriQuart lang løype

TriQuart NM Agegroup

Program

Fredag:

Kl. 15.00: Deltakerservice åpner, Clarion Hotel Ernst.

Kl. 18.00: Deltakerservice stenger, Clarion Hotel Ernst.

Kl. 18.10: Race brief Aquatlon (obligatorisk), Bystranda.

Kl. 18.30: Start Aquatlon (svøm og løp), registrering/start/mål på Bystranda.

Lørdag:

Kl. 09.00: Deltakerservice åpner, Tresse.

Kl. 09.00: Race brief NM Elite (menn og kvinner), Clarion Hotel Ernst.

Kl. 09.30: Race brief SuperSprint (ungdomskonkurranse, 13 - 16 år), Clarion Hotel Ernst.

Kl. 09.40: Race brief SwimRun, Tresse.

Kl. 10.00: SwimRun (svøm og løp), start/mål i Tresse.

Kl. 12.00:  Start SuperSprint (ungdomskonkurranse, 13 - 16 år), start/mål i Tresse.

Kl. 12.40:  Start NM Elite kvinner.

Kl. 14.40: Første målgang NM Elite kvinner.

Kl. 16.05:  Start NM Elite menn.

Kl. 17.50: Første målgang NM Elite menn.

Kl. 18.20: Medaljeseremoni NM Elite (menn og kvinner), Tresse.

Kl. 18.30: Deltakerservice stenger, Tresse.

Kl. 19.30: Race brief TriQuart mosjon (frivillig), Clarion Hotel Ernst.

Søndag: 

Kl. 07.00: Deltakerservice åpner, Tresse.

Kl. 08.00:Race brief NM Agegroup (obligatorisk), Clarion Hotel Ernst.

Kl. 09.00: Deltakerservice stenger, Tresse.

Kl. 09.40: Race brief TriQuart mosjon (obligatorisk), Kilden.

Kl. 09.55: Skiftesonen stenger.

Kl. 10.00: Start TriQuart (triatlon, lang løype NM Agegroup, menn og kvinner), start Kilden, mål Tresse.

Kl. 10.05: Start TriQuart (triatlon, lang løype mosjon, menn og kvinner), start Kilden, mål Tresse.

Kl. 10.30: Race brief TriQuart mosjon (obligatorisk), Bystranda.

Kl. 10.50: Start TriQuart (triatlon, kort løype mosjon, kvinner), start Bystranda, mål Tresse.

Kl. 10.53: Start TriQuart (triatlon, kort løype mosjon, menn), start Bystranda, mål Tresse.

Kl. 11.45: Første målgang NM Agegroup.

Kl. 13.35: Siste målgang TriQuart mosjon.

Kl. 14.00: Premieutdeling.

Dispensasjon fra fartsgrenser

Det er ikke gitt dispensasjon fra gjeldende fartsgrenser i sykkeltraseen under arrangementets gjennomføring. Både sykler og dommere på motorsykkel vil derfor forholde seg til de gjeldende fartsbestemmelser.

Søndag: Veien er stengt, men biler (inntil en viss høyde) vil bli sluset under RV471 (Lundsbrua) til og fra Tangen mens arrangementet pågår. Trafikken blir ledet i kolonner.
Søndag: Veien er stengt, og deltakerne ledes ned til Ingerthas vei mens det blir etablert en midlertidig toveis sluse gjennom Bernt Holms vei for publikum og tilstøtende i perioden kl. 10 - 13.

Arena

Det er gratis å være publikummer på TriQuart. Vi håper du kommer og heier. Deltakerne setter stor pris på det! Mange av dem er dessuten lokale, så det er godt mulig at det er naboen eller kollegaen du heier på. Ta med flagg, plakater og kubjeller!

Publikummere på arenaen i Tresse bes følge arrangørenes merking og skilting. For egen og andres sikkerhet, vis varsomhet og anvisningene.

Informasjonspunktet vil være bemannet lørdag kl. 0900 - 1830 og søndag kl. 0700 - 1400. Her vil det være oppslått egnede kart og tidsplaner, samt resultatservice. 

Det blir etablert egne sluser for å kunne krysse løpstraseen. Disse er merket av på kartet og vil også være merket og bemannet på arenaen.

I Tresse (vest) er det satt opp egne toaletter som publikum kan benytte seg av. Disse er gratis. Det er også toaletter øst for Tresse. Disse er offentlige og må betales for bruk.

Vi anbefaler publikum å stille seg på såkalte hot-spots; her vil det være god utsikt til arrangement og utøvere.

Mat og drikke

Det blir salg av varm mat (pizza), snacks, is, kaffe og kald drikke på arenaen lørdag og søndag. Betaling skjer fortrinnsvis kontant, med kort eller via Vipps.

Overnatting

Kristiansand har stor overnattingskapasitet, med både hotell og campingplasser. I og med at arrangementene foregår i fellesferien må imidlertid deltakerne være forberedt på å bestille tidlig.

Kontakt

Spørsmål vedrørende generell trafikkavvikling kan rettes til Jan Åge Sakariassen (928 07 425).

Spørsmål vedrørende trafikkavvikling i forbindelse med sykkeldelen kan rettes til Preben Ankersen (932 49 746).

For andre henvendelser, kan du kontakte stevneleder Fred Arthur Asdal, enten på e-post post@triquart.no eller på mobil 900 222 99.

Få siste nytt fra TriQuart

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form