Fredag til søndag 27. - 29. juli

NM Elite

Påmelding

Distanse

NM Elite arrangeres i Kristiansand lørdag 28. juli 2018. Distansen er 1.500 meter svømming, 40 kilometer sykkel og 10 kilometer løp, både for menn og kvinner.

Arena

Start NM Elite foregår på Bystranda i Kristiansand. Det blir strandstart, før deltakerne svømmer langsmed Tangen før de igjen vender tilbake til Bystranda ("Australian Exit"). Deretter svømmer deltakerne videre til Tresse. All svømming foregår langsmed land.

Skiftesonen er lagt i Østre Strandgate, som er asfaltert. På vei dit krysser deltakerne Tresse. Dette er en grusplass, men det blir lagt ut tepper som deltakerne kan løpe på. Skiftesonen vil ha to inn- og utganger; Vest og Øst. Inngang Øst blir benyttet av deltakerne på vei inn i skiftesonen. Inngang Vest  blir benyttet ut på sykkel. 

Sykkeldelen starter i Østre Strandgate og opp bakken på Odderøya før de vender tilbake og passerer Kanalbyen, Kilden og Fiskebrygga. Deretter fortsetter deltakerne østover i Kongens gate, som er et fartsstrekk på én kilometer, fram til elva Otra. Her sykler deltakerne langsmed elva, rundt Tangen og tilbake til Østre Strandgate og igjen inn mot skiftesonen..

Sykkelløypa er fem kilometer og deltakerne sykler løypa åtte ganger. Deltakerne sykler gjennom skiftesonen for hver passering. Deltakerne er selv ansvarlig for å telle rundene.

I skiftesonen blir inngang Vest benyttet på vei ut på løp. Deltakerne løper først rundt Nupen-parken før de løper gjennom Tresse for passering. Deretter fortsetter de vestover langsmed Strandpromenaden og ut på Piren for vending. Deretter løper de tilbake samme vei til Tresse og skiftesonen for ny passering.

Deltakerne løper løpe fire runder á 2,5 kilometer.

Målgang er lagt til Tresse.

Rett til å delta

For å kunne delta i norgesmesterskap (NM) må man være medlem i klubb tilsluttet Norges Triatlonforbund (NTF). Man må være norsk statsborger, eller ha vært fast bosatt i Norge i minst ett år før mesterskapet arrangeres. Utenlandske statsborgere kan delta i NM, forutsatt at de ikke har representert sitt hjemland samme år. Nordmenn med dobbelt statsborgerskap kan ikke delta i NM dersom de har representert sitt andre statsborgerskap samme år. Man må ha gyldig helårslisens for å kunne delta i NM. 

Påmelding

Påmeldingen åpner 1. mars 2018. Påmeldingen er bindende og personlig.Det er krav om årslisens og medlemskap i norsk klubb for å kunne bli norsk mester.

Startkontingent

NM Elite:

01.03.2018 – 31.06.2018: NOK 1.020

01.07.2018 – 28.07.2018: NOK 1.200

Klasser

Åpen konkurranseklasse hvor alle konkurrerer mot alle uavhengig av alder (unntaksvis for juniorutøvere). Det er ikke noen spesielle nivåkrav for å stille i eliteklassen. I eliteklassen er det kun én klasse for herrer og én for damer. 

Juniorutøvere kan søke om å stille i eliteklassen (senior). Søknaden rettes til Norges Triatlonforbund (NTF). 

Utstyrskrav

Alle utøvere må bruke arrangementets egen utdelte svømmehette. 

Det oppfordres til å bruke våtdrakt, men det stilles ikke noe krav til bruk av våtdrakt så fremt temperaturen i vannet ikke blir for lav og juryen velger å innføre påbud om drakt. Endringer i dette vil bli opplyst på konkurransedagen. 

Deltakerne må framvise sykkelhjelm av godkjent type med CE-merke, med fungerende stropper. Videre skal sykkelen være i forsvarlig stand med forsvarlige dekk og med velfungerende bremser.

All sykling foregår på asfalt, men det er fullt mulig å stille med terrengsykkel eller tilsvarende. Det er imidlertid IKKE tillatt med temposykkel eller påmonterte clipsbøyler.

Deltakere som ikke oppfyller utstyrskravene nektes å starte i konkurransen.

Parkering

Kristiansand har stor parkeringskapasitet, enten på gateplan eller i p-hus. Nærmeste p-hus til skiftesonen er i Østre Strandgate (Aquarama).

Deltakerposer

Fredag kl. 15 – 18 vil utlevering av deltakerposer foregå hos Clarion Hotel Ernst i Kristiansand sentrum. 

Ved henting av deltakerposen må alle utøverne må forevise legitimasjon og gyldig lisens (gratis). Det er mulig å hente for andre utøvere, forutsatt at det fremvises legitimasjon og fullmakt fra vedkommende utøver.  

Lisensen tegnes ved påmelding. Lisensens kan også tegnes i sekretariatet ved henting av deltakerposen. Det gjøres oppmerksom på at deltakeren må være registrert medlem i et idrettslag tilknyttet NTF.

Skiftesonen

Alle deltakerne må sjekke inn i skiftesonen i god tid før konkurransen starter. Av praktiske årsaker stenger skiftesonen når den første starten går.

All innsjekk foregår i skiftesonens østre åpning. Ved innsjekkingen kontrolleres sykkelbremser og hjelm. Alle må framvise startnummer.  

Alle deltakere får tildelt egen plass i skiftesonen, ut ifra startnummer. Det er ikke tillatt å røre andres utstyr i skiftesonen, og utøvere må ikke være til hinder for andre i skiftesonen.  

Sykkelsetet festes på stativet slik at forhjulet peker inn mot ”skiftesonegaten”. Sykkelsko, briller, hjelm og annet sykkelutstyr kan plasseres på sykkelen.  

Alle utøvere må ha festet hjelm,  fra de fjerner sykkelen fra stativet i begynnelsen av sykkeletappen og til etter at sykkeletappen er avsluttet og sykkelen igjen er festet trygt på stativet.  

Deltakerne må forholde seg til av- og påstigningssonen (”mount line”/”dismount line”), like utenfor utgangene på skiftesonen. Sonene er godt merket.

NB: Under gjennomføringen av konkurransen er skiftesonen kun for deltakere. 

Race brief

Det blir arrangert flere deltakermøter (race brief) for deltakerne. Her får deltakerne nyttig informasjon om løype, reglement og forhold. Deltakermøtene er obligatorisk for samtlige NM-deltakere.

• NM Elite: Kl.0900 lørdag 28. juli, Clarion Hotel Ernst

For akutt informasjon: Følg med på vår Facebook-side.

Start

Konkurransen er planlagt med fellesstart, kl. 1240 for damer og kl 1605 for herrer. 

Regler

TriQuart sin arrangementsguide er i henhold til konkurransereglementet til Norges Triatlonforbund (NTF), som igjen er underlagt reglene fra International Triathlon Union (ITU).  

Konkurransereglementet har til formål å:

• Sikre rettferdige konkurranser i god sportsånd

• Sikre deltakernes sikkerhet før, under og etter konkurranse

• Fremme evner og talent uten unødvendig begrensning på utøvernes muligheter

• Gi sanksjonsmuligheter overfor utøvere som tilegner seg en urettmessig fordel

Konkurransen er åpnet for ”draft legal”. Dette innebærer at det er tillatt å ”ligge på hjul”.

Brudd på NTFs konkurranseregler kan resultere i at utøveren blir verbalt advart, straffes med tidsstraff, blir diskvalifisert eller suspendert/utestengt.  

Gjennomføringen av tidsstraff gjøres i området merket Straffeboks (”penalty box”) ved skiftesonen:

Utøver har selv ansvar å stoppe ved «straffeboksen» og blir diskvalifisert om han/hun ikke stopper.

Under konkurransen er det ikke tillatt med:

• Bar overkropp utenfor skiftesonen

• Hodetelefoner av alle slag

• Glassflasker

• Mobiltelefoner

• MP3-spillere

Brudd på dette medfører diskvalifikasjon.

Teknisk delegat (TD) kan godkjenne tilleggsregler under forutsetning av:

• Tilleggsregelen er ikke i konflikt med NTFs øvrige regelverk

• Tilleggsregelen må være gjort skriftlig tilgjengelig og presentert på deltakermøtet

Både teknisk delegat (TD) og hoveddommer (HD) vil være oppnevnt av NTF.

Doping

TriQuart og NTF følger Antidoping Norges regelverk. Alle utøvere er ansvarlige for å sette seg inn i Antidoping Norges regelverk inkludert rutiner for testing.

Forsøpling

All forsøpling er forbudt og gir umiddelbar diskvalifikasjon.

Mål

Målgang er lagt til Tresse.

Tidtakerbrikker

Utleverte tidtakerbrikke skal leveres arrangøren umiddelbart etter målgang. Ikke innlevert tidtakerbrikke belastes med et gebyr på 200 kroner.

Resultater

Resultater vil bli publisert fortløpende på skjerm i målområdet. Endelige resultatlister vil bli publisert på våre nettsider.

Protester

En utøver som protesterer mot en annen utøver, arrangør, arrangement eller dommer, må varsle hoveddommeren (HD) om at protesten vil komme, senest fem (5) minutter etter hans/hennes målgang. Selve protesten må være skriftlig levert senest femten (15) minutter etter målgang. Det er et protestgebyr på kr 200.  

Stevnets jury vil behandle protesten på vanlig måte og meddele resultatet til klageren på stedet. Juryens beslutning er endelig.

Premiering

Alle deltakerne som fullfører vil bli premiert.

Utsjekk skiftesonen

For å sjekke ut sykkel og utstyr fra skiftesonen, må deltakerne fremvise eget startnummer. Siste mulighet for utsjekk vil være lørdag kl. 19.

Gjenglemt

Gjenglemt utstyr vil bli oppbevart av stevneledelsen i inntil én uke etter konkurransen.

Overnatting

Kristiansand har stor overnattingskapasitet, med både hotell og campingplasser. I og med at arrangementene foregår i fellesferien må imidlertid deltakerne være forberedt på å bestille tidlig. Vi anbefaler deltakerne å foretrekke vårt racehotell, Clarion Ernst Hotel, som ligger nær arenaen og gir alle deltakerne sterkt rabatterte priser.

Program

Fredag:

Kl. 15.00: Deltakerservice åpner, Clarion Hotel Ernst.

Kl. 18.00: Deltakerservice stenger, Clarion Hotel Ernst.

Kl. 18.10: Race brief Aquatlon (obligatorisk), Bystranda.

Kl. 18.30: Start Aquatlon (svøm og løp), Bystranda.

Lørdag:

Kl. 09.00: Deltakerservice åpner, Tresse.

Kl. 09.00: Race brief NM Elite (menn og kvinner), Clarion Hotel Ernst.

Kl. 09.30: Race brief SuperSprint (ungdomskonkurranse, 13 - 16 år), Clarion Hotel Ernst.

Kl. 09.40: Race brief SwimRun, Tresse.

Kl. 10.00: SwimRun (svøm og løp), start/mål i Tresse.

Kl. 12.00:  Start SuperSprint (ungdomskonkurranse, 13 - 16 år), start/mål i Tresse.

Kl. 12.45:  Start NM Elite kvinner.

Kl. 14.40: Første målgang NM Elite kvinner.

Kl. 16.05:  Start NM Elite menn.

Kl. 17.50: Første målgang NM Elite menn.

Kl. 18.20: Medaljeseremoni NM Elite (menn og kvinner), Tresse.

Kl. 18.30: Deltakerservice stenger, Tresse.

Kl. 19.30: Race brief TriQuart mosjon (frivillig), Clarion Hotel Ernst.

Søndag: 

Kl. 07.00: Deltakerservice åpner, Tresse.

Kl. 08.00:Race brief NM Agegroup (obligatorisk), Clarion Hotel Ernst.

Kl. 09.00: Deltakerservice stenger, Tresse.

Kl. 09.40: Race brief TriQuart mosjon (obligatorisk), Kilden.

Kl. 09.55: Skiftesonen stenger.

Kl. 10.00: Start TriQuart (triatlon, lang løype NM Agegroup, menn og kvinner), start Kilden, mål Tresse.

Kl. 10.05: Start TriQuart (triatlon, lang løype mosjon, menn og kvinner), start Kilden, mål Tresse.

Kl. 10.30: Race brief TriQuart mosjon (obligatorisk), Bystranda.

Kl. 10.50: Start TriQuart (triatlon, kort løype mosjon, kvinner), start Bystranda, mål Tresse.

Kl. 10.53: Start TriQuart (triatlon, kort løype mosjon, menn), start Bystranda, mål Tresse.

Kl. 11.45: Første målgang NM Agegroup.

Kl. 13.35: Siste målgang TriQuart mosjon.

Kl. 14.00: Premieutdeling.

Få siste nytt fra TriQuart

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form