Fredag til søndag 27. - 29. juli

Aquatlon

Påmelding

Distansen

Aquatlon Kristiansand er en utendørskonkurranse som kombinerer løping og svømming. Den arrangeres kl. 1830 fredag 27. juli 2018. Konkurransen er for både mosjonister og ungdom. Distansen er 500 meter svøm umiddelbart etterfiulgt av 2.000 meter løp.

Løype

Svøm foregår i havet (saltvann), med noe tilsig fra utgangen av Otra. Løp foregår i hovedsak på asfalt, men også med innslag av grus, brustein og betong. Løypa er helt flat. Deltakerne både svømmer og løper én runde.

Arena

Konkurransen er planlagt gjennomført i Kristiansand sentrum (Tangen 8, 4608 Kristiansand). Svømminga foregår ut fra Bystranda, mens løpinga foregår rundt Tangen.

Påmelding

Påmeldingen åpner 25. november 2017. Påmeldingen er bindende og personlig.

Startkontingent

25.11.2017 - 31.01.2018: NOK 225

01.02.2018 - 31.06.2018: NOK 255

01.07.2018 - 27.07.2018: NOK 300

Startkontingenten refunderes ikke, uansett årsak.

Lisens, forsikring og klubbtilhørighet

Alle deltakere i konkurranser på NTFs terminliste må tegne lisens for å kunne delta. Deltakeren kan velge mellom helårslisens eller engangslisens. Lisensen kan tegnes ved påmelding, eller i sekretariatet ved henting av deltakerposen. 

Utøvere som er medlemmer i idrettsklubb tilknyttet Norges Triatlonforbund (NTF) og som har gyldig lisens, vil være forsikret gjennom lisensen under arrangementet.

Dersom en deltaker representerer en klubb som hun/han ikke er representasjonsberettiget for, kan klubben ilegges straffegebyr på 1000 kr og resultatene for denne utøveren slettes. 

Forsikringen man får sammen med engangslisensen gjelder kun under selve konkurransedagen, og denne krever ikke klubbtilhørighet. 

Avlysning

Ved avlysning av arrangementet før 1. mai 2018 refunderes 50 % av startkontingenten. Ved avlysning etter dette tidspunkt, refunderes ikke startkontingenten. Dette gjelder uavhengig av grunnen til avlysningen.

Ved dårlig vannkvalitet, for lav vanntemperatur, for få påmeldte eller andre uforutsigbare årsaker forbeholder arrangøreren seg retten til å flytte, endre eller avlyse arrangementet. 

Aldersgrenser og klasser

 Aldersklassen bestemmes av fødselsåret.

• Ungdom: 13-15 år 

• M20: 16-24  år

• M25: 25-29  år

• M30: 30-34  år

• M35: 35-39  år

• M40: 40-44  år

• M45: 45-49  år

• M50: 50-54  år

• M55: 55-59  år

• M60: 60-64  år

• M65: 65-69  år

• M70: 70-74  år

• M75: 75-79  år

• M80: 80 +

Utstyrskrav

Det oppfordres til å bruke våtdrakt, men det stilles ikke noe krav til bruk av våtdrakt så fremt temperaturen i vannet ikke blir for lav og juryen velger å innføre påbud om drakt. Endringer i dette vil bli opplyst på deltakermøtet på konkurransedagen.  

Parkering

Kristiansand har stor parkeringskapasitet, enten på gateplan eller i p-hus. Nærmeste p-hus til skiftesonen er i Østre Strandgate (Aquarama).

Deltakerposer

Fredag kl. 15 – 17 vil utlevering av deltakerposer foregå hos Clarion Hotel Ernst i Kristiansand sentrum. Fra kl. 17 flyttes utleveringen (for aquatlon) ned til sekretariatet på Bystranda.

Ved henting av deltakerposen må alle utøverne må forevise legitimasjon og gyldig lisens. Det er mulig å hente for andre utøvere, forutsatt at det fremvises legitimasjon og fullmakt fra vedkommende utøver.  

Lisensen tegnes ved påmelding. Lisensens kan også tegnes i sekretariatet ved henting av deltakerposen. Det gjøres oppmerksom på at deltakeren må være registrert medlem i et idrettslag tilknyttet NTF.

Race brief

Det blir arrangert flere deltakermøter (race brief) for deltakerne. Her får deltakerne nyttig informasjon om løype, reglement og forhold. 

  • Aquatlon: Kl. 1810, fredag 27. juli, Bystranda

For akutt informasjon: Følg med på vår Facebook-side.

Start 

Konkurransene arrangeres som fellesstart. Første start er planlagt til kl. 1830.

Regler

Konkurransereglementet har til formål å:

• Sikre rettferdige konkurranser i god sportsånd

• Sikre deltakernes sikkerhet før, under og etter konkurranse

• Fremme evner og talent uten unødvendig begrensning på utøvernes muligheter

• Gi sanksjonsmuligheter overfor utøvere som tilegner seg en urettmessig fordel

Under konkurransen er det ikke tillatt med:

• Hansker eller svømmeføtter, som gir utøverne fordeler

• Bar overkropp utenfor skiftesonen

• Hodetelefoner av alle slag

• Glassflasker

• Mobiltelefoner

• MP3-spillere

Brudd på konkurranseregler kan resultere i at utøveren blir verbalt advart, straffes med tidsstraff, blir diskvalifisert eller suspendert/utestengt.  

Doping

Aquatlon Kristiansand følger Antidoping Norges regelverk. Alle utøvere er ansvarlige for å sette seg inn i Antidoping Norges regelverk inkludert rutiner for testing.

Forsøpling

All forsøpling er forbudt og gir umiddelbar diskvalifikasjon.

Tidsbegrensninger (cutoff)

Det settes en maksimaltid på 1 time for å fullføre, og deltakere som bruker lengre tid enn dette, kan bes om å bryte løpet.

Mål

Målgang er er ved Bystranda.

Resultater

Endelige resultatlister, blir publisert kort etter målgang.

Protester

En utøver som protesterer mot en annen utøver, arrangør, arrangement eller dommer, må varsle hoveddommeren (HD) om at protesten vil komme, senest fem (5) minutter etter hans/hennes målgang. Selve protesten må være skriftlig levert senest femten (15) minutter etter målgang. Det er et protestgebyr på kr 400.    

Stevnets jury vil behandle protesten på vanlig måte og meddele resultatet til klageren på stedet. Juryens beslutning er endelig.

Premiering

Alle deltakerne som fullfører vil bli premiert.

Gjenglemt

Gjenglemt utstyr vil bli oppbevart av stevneledelsen i inntil én uke etter konkurransen.

Overnatting

Kristiansand har stor overnattingskapasitet, med både hotell og campingplasser. I og med at arrangementene foregår i fellesferien må imidlertid deltakerne være forberedt på å bestille tidlig.

Vårt racehotell er Clarion Hotel Ernst som ligger midt i Kristiansand sentrum, med svært kort vei fra løypene våre. Hotellet vil være vår base under konkurransedagene i slutten av juli, men vi vil også legge opp til en rekke aktiviteter her i løpet av våren og sommeren. 

Ønsker du å bo på racehotellet sammen med de andre deltakerne i forbindelse med konkurransene, kan dere booke direkte på telefon 38 12 86 01 eller på e-post cl.ernst@choice.no.

Husk å oppgi at du skal delta på TriQuart, slik at du får tilgang til våre spesialpriser. 

Clarion Hotel Ernst er en del av av Choice-familien som samarbeider blant med Norges Triatlonforbund.

Program

Fredag:

Kl. 15.00: Deltakerservice åpner, Clarion Hotel Ernst.

Kl. 18.00: Deltakerservice stenger, Clarion Hotel Ernst.

Kl. 18.10: Race brief Aquatlon (obligatorisk), Bystranda.

Kl. 18.30: Start Aquatlon (svøm og løp), Bystranda.

Lørdag:

Kl. 09.00: Deltakerservice åpner, Tresse.

Kl. 09.00: Race brief NM Elite (menn og kvinner), Clarion Hotel Ernst.

Kl. 09.30: Race brief SuperSprint (ungdomskonkurranse, 13 - 16 år), Clarion Hotel Ernst.

Kl. 09.40: Race brief SwimRun, Tresse.

Kl. 10.00: SwimRun (svøm og løp), start/mål i Tresse.

Kl. 12.00:  Start SuperSprint (ungdomskonkurranse, 13 - 16 år), start/mål i Tresse.

Kl. 12.45:  Start NM Elite kvinner.

Kl. 14.40: Første målgang NM Elite kvinner.

Kl. 16.05:  Start NM Elite menn.

Kl. 17.50: Første målgang NM Elite menn.

Kl. 18.20: Medaljeseremoni NM Elite (menn og kvinner), Tresse.

Kl. 18.30: Deltakerservice stenger, Tresse.

Kl. 19.30: Race brief TriQuart mosjon (frivillig), Clarion Hotel Ernst.

Søndag: 

Kl. 07.00: Deltakerservice åpner, Tresse.

Kl. 08.00:Race brief NM Agegroup (obligatorisk), Clarion Hotel Ernst.

Kl. 09.00: Deltakerservice stenger, Tresse.

Kl. 09.40: Race brief TriQuart mosjon (obligatorisk), Kilden.

Kl. 09.55: Skiftesonen stenger.

Kl. 10.00: Start TriQuart (triatlon, lang løype NM Agegroup, menn og kvinner), start Kilden, mål Tresse.

Kl. 10.05: Start TriQuart (triatlon, lang løype mosjon, menn og kvinner), start Kilden, mål Tresse.

Kl. 10.30: Race brief TriQuart mosjon (obligatorisk), Bystranda.

Kl. 10.50: Start TriQuart (triatlon, kort løype mosjon, kvinner), start Bystranda, mål Tresse.

Kl. 10.53: Start TriQuart (triatlon, kort løype mosjon, menn), start Bystranda, mål Tresse.

Kl. 11.45: Første målgang NM Agegroup.

Kl. 13.35: Siste målgang TriQuart mosjon.

Kl. 14.00: Premieutdeling.

Få siste nytt fra TriQuart

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form