Fredag til søndag 28. - 30. juli

Kort

Påmelding

Distanser

TriQuart arrangeres i Kristiansand på formiddagen søndag 30. juli 2017. For mosjonister er det to distanser å velge mellom. Normaldistansen (lang løype) er 1.500 meter svømming, 40 kilometer sykling og 10 kilometer løping. Sprint (kort løype) er 500 m svømming, 20 kilometer sykling og 5 kilometer løp.

Starten gjennomføres ved puljestarter. (Puljene settes opp nærmere arrangementsdagen.) 

Arena

Start sprint foregår fra Bystranda. 

Skiftesonen er lagt på Tresse, like ved Christiansholm festning. Tresse er en grusplass, men det blir lagt ut tepper som deltakerne kan løpe på. Skiftesonen vil ha tre inn- og utganger; Vest, Nord og Øst. Inngang Vest blir benyttet av deltakerne på vei opp av vannet og inn i skiftesonen. Inngang Nord  blir benyttet ut på sykkel og inn fra sykkel. Inngang Øst blir benyttet på vei ut på løp. 

Målgang er i Tresse, utenfor Christiansholm festning i Kristiansand sentrum.

Påmelding

Påmeldingen er åpen fra 5. november 2016. Påmeldingen er bindende og personlig.

Startkontingent

Individuelt:

Aquatlon:                      320 kr. (veil. 400 kr)

SwimRun:                     640 kr. (veil. 800 kr.)

Triatlon:                        960 kr. (veil. 1.200 kr.)

Trippel:                       1.840 kr. (veil. 2.300 kr.)

Lag:

Aquatlon (par):              480 kr. (veil. 600 kr.)

Swimrun (par):           1.200 kr. (veil. 1.600 kr.)

Triatlon (stafettlag):   1.200 kr. (veil. 1.500 kr.)

(Fra 1. februar 2017 gis det 20 prosent rabatt på alle påmeldinger. NB: Begrenset antall plasser.)

Startkontingenten refunderes ikke, uansett årsak.

Lisens

Alle deltakere i konkurranser på NTFs terminliste må tegne lisens for å kunne delta. En kan velge mellom helårslisens eller engangslisens. Lisensen kan tegnes ved påmelding, eller i sekretariatet ved henting av deltakerposen. Les mer om lisensordningen og priser her.

Avlysning

Ved avlysning av arrangementet før 1. mai 2017 refunderes 50% av start-kontingenten. Ved avlysning etter dette tidspunkt refunderes ikke start-kontingenten. Dette gjelder uavhengig av grunnen til avlysningen.

Aldersgrenser og klasser

Junior 16 - 19 år (født 1998 - 2001)

Juniorklassen kan søke om å stille i eliteklassen. Søknaden rettes til Norges Triatlonforbund (NTF).

Elite (NM)

Åpen konkurranseklasse hvor alle konkurrerer mot alle uavhengig av alder (ikke åpen for ungdomsklassen). Det er ikke noen spesielle nivåkrav for å stille i eliteklassen. I eliteklassen er det kun én klasse for herrer og én for damer.

Mosjon

Konkurranseklasser hvor deltakerne konkurrerer mot deltakere i samme aldersklasse. Aldersklassen bestemmes av fødselsåret.

• A: 20-24  år

• B: 25-29  år

• C: 30-34  år

• D: 35-39  år

• E: 40-44  år

• F: 45-49  år

• G: 50-54  år

• H: 55-59  år

• I:  60-64  år

• J: 65-69  år

• K: 70-74  år

• L: 75-79  år

• M: 80 +

Kort løype (sprint) er åpen for utøvere født år 2003 eller før. 

Lang løype (normaldistansen) er åpen for utøvere født år 2001 eller før.

Utstyrskrav

Alle utøvere må bruke arrangementets egen utdelte svømmehette. Det er obligatorisk med våtdrakt. Endringer i dette vil bli opplyst på deltakermøtet på konkurransedagen.    

Deltakerne må framvise sykkelhjelm av godkjent type med CE-merke, med fungerende stropper. 

Videre skal sykkelen være i forsvarlig stand med forsvarlige dekk og med velfungerende bremser. Sykkeltype er valgfritt såfremt den er i forsvarlig stand. Deltakere som ikke oppfyller utstyrskravene nektes å starte i konkurransen.

Parkering

Kristiansand har stor parkeringskapasitet, enten på gateplan eller i p-hus. Nærmeste p-hus til skiftesonen er i Østre Strandgate (Aquarama).

Deltakerposer

Fredag (kl. 15 - 18) vil utlevering av deltakerposer foregå hos Intersport Skippergata i Kristiansand sentrum. Lørdag (kl. 12 - 18) og søndag (kl. 7 - 08.30) vil utleveringen foregå i Tresse, utenfor Christiansholm festning. Ved henting av deltakerposen må alle utøverne må forevise legitimasjon og gyldig lisens (helårslisens eller engangslisens). 

Det er mulig å hente for andre utøvere, forutsatt at det fremvises legitimasjon og fullmakt fra vedkommende utøver.    

Lisensen tegnes ved påmelding. Lisensens kan også tegnes i sekretariatet ved henting av deltakerposen; da betales lisensen kontant.

Skiftesonen

Alle deltakerne må sjekke inn i skiftesonen i god tid før konkurransen starter. Av praktiske årsaker stenger skiftesonen før første start.

All innsjekk foregår gjennom én av skiftesonens tre åpninger (Vest, Nord og Øst). Ved innsjekkingen kontrolleres sykkelbremser og hjelm. Alle må framvise startnummer.   

Alle deltakere får tildelt egen plass i skiftesonen, ut ifra startnummer. Det er ikke tillatt å røre andres utstyr i skiftesonen, og utøvere må ikke være til hinder for andre i skiftesonen.    

Sykkelsetet festes på stativet slik at forhjulet peker inn mot ”skiftesonegaten”. Sykkelsko, briller, hjelm og annet sykkelutstyr kan plasseres på sykkelen.    

 Alle utøvere må ha festet hjelm, fra de fjerner sykkelen fra stativet i begynnelsen av sykkeletappen og til etter at sykkeletappen er avsluttet og sykkelen igjen er festet trygt på stativet.    

 Sykling er ikke tillatt i skiftesonen. I stedet skal utøveren leie sykkelen til av- og påstigningssonen (”mount line”/”dismount line”), like utenfor utgangen på skiftesonen (åpning Nord). Sonen er godt merket.

NB: Skiftesonen er kun for deltakere.

Obligatorisk deltaker-møte (prerace)

Lørdag blir det arrangert deltakermøter (pre-race) for samtlige deltakere. Deltakermøtet er obligatorisk for NM-deltakere.

• For deltakere NM: Kl.19 lørdag 30. juli.

• For deltakere lang løype: Kl. 20 lørdag 30. juli.

• For deltakere kort løype:Kl. 20 lørdag 30. juli.

Pre-race er beregnet å vare inntil 45 min.

Øvrig informasjon blir gitt i nyhetsbrev, på nettsider eller på start.

Start 

Konkurransen arrangeres med bølgestart, med inntil 200 deltakere i hver startpulje. Første start kort løype går kl. 10.50. Andre start går kl. 10.53.  

Regler

TriQuart sin arrangementsguide er i henhold til konkurransereglementet til Norges Triatlonforbund (NTF), som igjen er underlagt reglene fra International Triatlon Unions (ITU).   

Konkurransereglementet har til formål å:

• Sikre rettferdige konkurranser i god sportsånd

• Sikre deltakernes sikkerhet før, under og etter konkurranse

• Fremme evner og talent uten unødvendig begrensning på utøvernes muligheter

• Gi sanksjonsmuligheter overfor utøvere som tilegner seg en urettmessig fordel

Konkurransen er ”draft illegal”, med dette menes at det skal være en forsvarlig avstand mellom deltakerne når de sykler.

• Minimum avstand til sykkel foran er 10 meter

• Passering av andre deltakere må skje i løpet av maksimum 20 sekunder

Brudd på NTFs konkurranseregler kan resultere i at utøveren blir verbalt advart, straffes med tidsstraff, blir diskvalifisert eller suspendert/utestengt.   Gjennomføringen av tidsstraff gjøres i området merket Straffeboks (”penalty box”) ved skiftesonen:

• For sprint: 1 minutt

Utøver har selv ansvar å stoppe ved «straffeboksen» og blir diskvalifisert om han/hun ikke stopper.  Under konkurransen er det ikke tillatt med:

• Bar overkropp utenfor skiftesonen

• Hodetelefoner av alle slag

• Glassflasker

• Mobiltelefoner

• MP3-spillere

Brudd på dette medfører diskvalifikasjon.

Teknisk delegat (TD) kan godkjenne tilleggsregler under forutsetning av:

• Tilleggsregelen er ikke i konflikt med NTFs øvrige regelverk

• Tilleggsregelen må være gjort skriftlig tilgjengelig og presentert på deltakermøtet

Både teknisk delegat (TD) og hoveddommer (HD) vil være oppnevnt av NTF.

Doping

TriQuart og NTF følger Antidoping Norges regelverk. Alle utøvere er ansvarlige for å sette seg inn i Antidoping Norges regelverk inkludert rutiner for testing.

Forsøpling

All forsøpling er forbudt og gir umiddelbar diskvalifikasjon.

Tidsbegrensninger (cutoff)

Av hensyn til vakthold og sikkerhet i løypene vil det være begrensninger på tiden deltakerne kan bruke på å gjennomføre konkurransen. Tidsbegrensningene vil imidlertid være romslige. Etter de angitte tidspunktene har arrangøren rett til å kunne ta deltakerne ut av konkurransen. Cutoff opplyses på prerace.

Mål

Målgang er lagt til Tresse, utenfor Christiansholm festning. Første deltaker er beregnet i mål kl. 1145. Siste deltaker er beregnet i mål kl. 13.35.

Tidtakerbrikker

Utleverte tidtakerbrikke skal leveres arrangøren umiddelbart etter målgang. Ikke innlevert tidtakerbrikke belastes med et gebyr på 200 kroner.

Resultater

Resultater vil bli publisert fortløpende på skjerm i målområdet. Endelige resultatlister vil bli publisert på våre nettsider.

Protester

En utøver som protesterer mot en annen utøver, arrangør, arrangement eller dommer, må varsle hoveddommeren (HD) om at protesten vil komme, senest fem (5) minutter etter hans/hennes målgang. Selve protesten må være skriftlig levert senest femten (15) minutter etter målgang. Det er et protestgebyr på kr 400.    

Stevnets jury vil behandle protesten på vanlig måte og meddele resultatet til klageren på stedet. Juryens beslutning er endelig.

Premiering

Alle deltakerne som fullfører vil motta en finisher-skjorte fra Mizuno. Skjortene er av svært god kvalitet og tildeles umiddelbart etter målgang. I tillegg vil de tre beste herrene og kvinnene bli premiert. Premieseremonier vil foregå i Tresse ca. kl. 14.

Utsjekk skiftesonen

For å sjekke ut sykkel og utstyr fra skiftesonen, må deltakerne fremvise eget startnummer. Siste mulighet for utsjekk vil være lørdag kl. 16.30.

Gjenglemt

Gjenglemt utstyr vil bli oppbevart av stevneledelsen i inntil én uke etter konkurransen.

Overnatting

TriQuart har inngått samarbeidsavtale med Scandic Kristiansand Bystranda. Hotellet ligger rett ved skiftesonen i Tresse, og det vil også være vertskap for en rekke av våre aktiviteter.    

Bestilling av hotellrom kan gjøres på kristiansandbystranda@scandichotels.com

Program (fullstendig)

Fredag:

Kl. 15.00: Deltakerservice åpner, Intersport Skippergata 13.

Kl. 18.00: Deltakerservice stenger, Intersport Skippergata 13.

Kl. 18.00: OpenWater (svømmekonkurranse), start/mål ved Gillsvannet.

Lørdag:

Kl. 12.00: Deltakerservice åpner, Tresse.

Kl. 14.00: SwimRun (svøm og løp), start/mål i Tresse.

Kl. 15.00: Babyrace (500 m løp for voksne - med trillevogn!), start/mål i Tresse.

Kl. 16.00: Supersprint (ungdomskonkurranse, 13 - 19 år), start/mål i Tresse.

Kl. 18.00: Deltakerservice stenger, Tresse.

Kl. 19.00: Preace NM, Scandic Bystranda Kristiansand.

Kl. 20.00: Prerace mosjon, Scandic Bystranda Kristiansand.

Søndag: 

Kl. 07.00: Deltakerservice åpner, Tresse.

Kl. 09.00: Deltakerservice stenger, Tresse.

Kl. 09.55: Skiftesonen stenger.

Kl. 10.00: TriQuart (triatlon, lang løype NM, menn og kvinner), start Kilden, mål Tresse.

Kl. 10.05: TriQuart (triatlon, lang løype mosjon, menn og kvinner), start Kilden, mål Tresse.

Kl. 10.50: TriQuart (triatlon, kort løype mosjon, kvinner), start Bystranda, mål Tresse.

Kl. 10.53: TriQuart (triatlon, kort løype mosjon, menn), start Bystranda, mål Tresse.

Kl. 11.45: Første målgang NM.

Kl. 13.30: Siste målgang mosjon.

Kl. 14.00: Babyrace (500 m løp for voksne - med trillevogn!), start/mål i Tresse.

Kl. 15.00: Premieutdeling.

Få siste nytt fra TriQuart

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form