Fredag til søndag 27. - 29. juli

SuperSprint

Påmelding

Distanser

Supersprint arrangeres i Kristiansand lørdag 28. juli 2018. SuperSprint Junior er forbeholdt ungdommer i alderen 13 – 16 år. Distansen er 375 meter svømming, 10 kilometer sykkel og 2,5 kilometer løp.

Starten gjennomføres ved puljestarter. (Puljene settes opp nærmere arrangementsdagen.)

Arena

Start Supersprint foregår fra ut ifra moloen mellom Christiansholm festning og Bystranda. All svømming foregår langsmed land.

Skiftesonen er lagt på Tresse. Dette er en grusplass, men det blir lagt ut tepper som deltakerne kan løpe på.  

Skiftesonen vil ha tre inn- og utganger; Vest, Nord og Øst. Inngang Vest blir benyttet av deltakerne på vei opp av vannet og inn i skiftesonen. Inngang Nord  blir benyttet ut på sykkel og inn fra sykkel. Inngang Øst blir benyttet på vei ut på løp.

Målgang er lagt til Tresse, utenfor Christiansholm festning.

Påmelding

Påmeldingen åpner 25. november 2017. Påmeldingen er bindende og personlig.

Startkontingent

SuperSprint:

25.11.2017 – 31.01.2018: NOK 225

01.02.2018 – 31.06.2018: NOK 255

01.07.2018 – 28.07.2018: NOK 300

Klasser

Deltakerne i SuperSprint deles i aldersklasser:  

* Rekrutt (13 - 14 år) 

* Ungdom (15 - 16 år)

* Aspirant (13 - 16 år, uten tidtaking)

Klassen bestemmes av fødselsåret. 

Utstyrskrav

Alle utøvere må bruke arrangementets egen utdelte svømmehette. 

Det oppfordres til å bruke våtdrakt, men det stilles ikke noe krav til bruk av våtdrakt så fremt temperaturen i vannet ikke blir for lav og juryen velger å innføre påbud om drakt. Endringer i dette vil bli opplyst på konkurransedagen. 

Deltakerne må framvise sykkelhjelm av godkjent type med CE-merke, med fungerende stropper. Videre skal sykkelen være i forsvarlig stand med forsvarlige dekk og med velfungerende bremser.

All sykling foregår på asfalt, men det er fullt mulig å stille med terrengsykkel eller tilsvarende. Det er imidlertid IKKE tillatt med temposykkel eller påmonterte clipsbøyler.

Deltakere som ikke oppfyller utstyrskravene nektes å starte i konkurransen.

Parkering

Kristiansand har stor parkeringskapasitet, enten på gateplan eller i p-hus. Nærmeste p-hus til skiftesonen er i Østre Strandgate (Aquarama).

Deltakerposer

Fredag kl. 15 – 18 og lørdag kl. 09 - 10 vil utlevering av deltakerposer til Supersprint foregå hos Clarion Hotel Ernst i Kristiansand sentrum.

Ved henting av deltakerposen må alle utøverne må forevise legitimasjon og gyldig lisens (gratis). Det er mulig å hente for andre utøvere, forutsatt at det fremvises legitimasjon og fullmakt fra vedkommende utøver.  

Lisensen tegnes ved påmelding. Lisensens kan også tegnes i sekretariatet ved henting av deltakerposen. Det gjøres oppmerksom på at deltakeren må være registrert medlem i et idrettslag tilknyttet NTF.

Skiftesonen

Alle deltakerne må sjekke inn i skiftesonen i god tid før konkurransen starter. Av praktiske årsaker stenger skiftesonen når den første starten går.

All innsjekk foregår gjennom én av skiftesonens tre åpninger (Vest, Nord og Øst). Ved innsjekkingen kontrolleres sykkelbremser og hjelm. Alle må framvise startnummer.  

Alle deltakere får tildelt egen plass i skiftesonen, ut ifra startnummer. Det er ikke tillatt å røre andres utstyr i skiftesonen, og utøvere må ikke være til hinder for andre i skiftesonen.  

Sykkelsetet festes på stativet slik at forhjulet peker inn mot ”skiftesonegaten”. Sykkelsko, briller, hjelm og annet sykkelutstyr kan plasseres på sykkelen.  

Alle utøvere må ha festet hjelm,  fra de fjerner sykkelen fra stativet i begynnelsen av sykkeletappen og til etter at sykkeletappen er avsluttet og sykkelen igjen er festet trygt på stativet.  

Sykling er ikke tillatt i skiftesonen. I stedet skal utøveren leie sykkelen til av- og påstigningssonen (”mount line”/”dismount line”), like utenfor utgangen på skiftesonen (åpning Nord). Sonen er godt merket.

NB: Under gjennomføringen av konkurransen er skiftesonen kun for deltakere. (Men det er greit med en mamma eller pappa FØR konkurransen, altså.)

Race brief

Det blir arrangert deltakermøter (race brief) for deltakerne. Her får deltakerne nyttig informasjon om løype, reglement og forhold. Deltakermøte er obligatorisk.

 • Supersprint: Kl.0930 lørdag 28. juli, Clarion Hotel Ernst 

For akutt informasjon: Følg med på vår Facebook-side.

Start

Konkurransen arrangeres med fellesstart kl. 12, med inntil 50 deltakere i hver startpulje. 

Regler

TriQuart sin arrangementsguide er i henhold til konkurransereglementet til Norges Triatlonforbund (NTF), som igjen er underlagt reglene fra International Triathlon Union (ITU).  

Konkurransereglementet har til formål å:

• Sikre rettferdige konkurranser i god sportsånd

• Sikre deltakernes sikkerhet før, under og etter konkurranse

• Fremme evner og talent uten unødvendig begrensning på utøvernes muligheter

• Gi sanksjonsmuligheter overfor utøvere som tilegner seg en urettmessig fordel

Konkurransen er åpnet for ”draft legal”. Dette innebærer at det er tillatt å ”ligge på hjul”.

Brudd på NTFs konkurranseregler kan resultere i at utøveren blir verbalt advart, straffes med tidsstraff, blir diskvalifisert eller suspendert/utestengt.  

Gjennomføringen av tidsstraff gjøres i området merket Straffeboks (”penalty box”) ved skiftesonen:

• For supersprint: 15 sekunder

Utøver har selv ansvar å stoppe ved «straffeboksen» og blir diskvalifisert om han/hun ikke stopper.

Under konkurransen er det ikke tillatt med:

• Bar overkropp utenfor skiftesonen

• Hodetelefoner av alle slag

• Glassflasker

• Mobiltelefoner

• MP3-spillere

Brudd på dette medfører diskvalifikasjon.

Teknisk delegat (TD) kan godkjenne tilleggsregler under forutsetning av:

• Tilleggsregelen er ikke i konflikt med NTFs øvrige regelverk

• Tilleggsregelen må være gjort skriftlig tilgjengelig og presentert på deltakermøtet

Både teknisk delegat (TD) og hoveddommer (HD) vil være oppnevnt av NTF.

Konkurransen avvikles i tråd med nytt Konkurranseregelverk barn og ungdom.

Doping

TriQuart og NTF følger Antidoping Norges regelverk. Alle utøvere er ansvarlige for å sette seg inn i Antidoping Norges regelverk inkludert rutiner for testing.

Forsøpling

All forsøpling er forbudt og gir umiddelbar diskvalifikasjon.

Mål

Målgang er lagt til Tresse, utenfor Christiansholm festning.

Tidtakerbrikker

Utleverte tidtakerbrikke skal leveres arrangøren umiddelbart etter målgang. Ikke innlevert tidtakerbrikke belastes med et gebyr på 200 kroner.

Resultater

Resultater vil bli publisert fortløpende på skjerm i målområdet. Endelige resultatlister vil bli publisert på våre nettsider.

Protester

En utøver som protesterer mot en annen utøver, arrangør, arrangement eller dommer, må varsle hoveddommeren (HD) om at protesten vil komme, senest fem (5) minutter etter hans/hennes målgang. Selve protesten må være skriftlig levert senest femten (15) minutter etter målgang. Det er et protestgebyr på kr 200.  

Stevnets jury vil behandle protesten på vanlig måte og meddele resultatet til klageren på stedet. Juryens beslutning er endelig.

Premiering

Alle deltakerne som fullfører vil bli premiert.

Utsjekk skiftesonen

For å sjekke ut sykkel og utstyr fra skiftesonen, må deltakerne fremvise eget startnummer. Siste mulighet for utsjekk vil være lørdag kl. 18.

Gjenglemt

Gjenglemt utstyr vil bli oppbevart av stevneledelsen i inntil én uke etter konkurransen.

Overnatting

Kristiansand har stor overnattingskapasitet, med både hotell og campingplasser. I og med at arrangementene foregår i fellesferien må imidlertid deltakerne være forberedt på å bestille tidlig.

Program

Fredag:

Kl. 15.00: Deltakerservice åpner, Clarion Hotel Ernst.

Kl. 18.00: Deltakerservice stenger, Clarion Hotel Ernst.

Kl. 18.10: Race brief Aquatlon (obligatorisk), Bystranda.

Kl. 18.30: Start Aquatlon (svøm og løp), Bystranda.

Lørdag:

Kl. 09.00: Deltakerservice åpner, Tresse.

Kl. 09.00: Race brief NM Elite (menn og kvinner), Clarion Hotel Ernst.

Kl. 09.30: Race brief SuperSprint (ungdomskonkurranse, 13 - 16 år), Clarion Hotel Ernst.

Kl. 09.40: Race brief SwimRun, Tresse.

Kl. 10.00: SwimRun (svøm og løp), start/mål i Tresse.

Kl. 12.00:  Start SuperSprint (ungdomskonkurranse, 13 - 16 år), start/mål i Tresse.

Kl. 12.45:  Start NM Elite kvinner.

Kl. 14.40: Første målgang NM Elite kvinner.

Kl. 16.05:  Start NM Elite menn.

Kl. 17.50: Første målgang NM Elite menn.

Kl. 18.20: Medaljeseremoni NM Elite (menn og kvinner), Tresse.

Kl. 18.30: Deltakerservice stenger, Tresse.

Kl. 19.30: Race brief TriQuart mosjon (frivillig), Clarion Hotel Ernst.

Søndag: 

Kl. 07.00: Deltakerservice åpner, Tresse.

Kl. 08.00:Race brief NM Agegroup (obligatorisk), Clarion Hotel Ernst.

Kl. 09.00: Deltakerservice stenger, Tresse.

Kl. 09.40: Race brief TriQuart mosjon (obligatorisk), Kilden.

Kl. 09.55: Skiftesonen stenger.

Kl. 10.00: Start TriQuart (triatlon, lang løype NM Agegroup, menn og kvinner), start Kilden, mål Tresse.

Kl. 10.05: Start TriQuart (triatlon, lang løype mosjon, menn og kvinner), start Kilden, mål Tresse.

Kl. 10.30: Race brief TriQuart mosjon (obligatorisk), Bystranda.

Kl. 10.50: Start TriQuart (triatlon, kort løype mosjon, kvinner), start Bystranda, mål Tresse.

Kl. 10.53: Start TriQuart (triatlon, kort løype mosjon, menn), start Bystranda, mål Tresse.

Kl. 11.45: Første målgang NM Agegroup.

Kl. 13.35: Siste målgang TriQuart mosjon.

Kl. 14.00: Premieutdeling.

Få siste nytt fra TriQuart

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form