Fredag til søndag 27. - 29. juli

SwimRun

Påmelding

Distanser

SwimRun Kristiansand er Norges første urbane swimrun-konkurranse. Den arrangeres på formiddagen lørdag 28. juli 2018. Distansen er cirka 16 kilometer (én runde). Cirka 20 prosent av distansen er svømming.

Deltakerne kan enten konkurrere individuelt eller to og to (par). Ved deltakelse i par skal deltakerne følge hverandre fra start til mål gjennom hele distansen. Paret kan gjerne være mann og kvinne sammen.

Løype

Start foregår fra Tresse, like ved Christiansholm festning. Deretter vil deltakerne bevege seg ut på Odderøya, til Paradisbukta og videre over halvøya før de vender tilbake til Tresse for passering. 

Dernest beveger de seg fra Tangen og langsmed Otra opp mot Sørlandet sykehus og inn i Baneheia, svømmer gjennom 3. stampe (to ganger), før de igjen løper rundt sykehuset langsmed Kjærlighetsstien, ned til Otra som de krysser langsmed Øvre Lundsbru, svømmer "rundt" Kjøita før de igjen krysser Otra (Nedre Lundsbru) på nytt, og løper ut mot Tangen og svømmer inn til Tresse. Deltakerne svømmer/løper én runde.

Her er er en oversikt over lengden på de ulike strekkene:

Strekk 1: 1200 m

Strekk 2: 500 m (svøm)

Strekk 3: 1750 m

Strekk 4: 600 m (svøm)

Strekk 5: 1400 m

Strekk 6: 500 m (svøm)

Strekk 7: 2000 m

Strekk 8: 300 m (svøm)

Strekk 9: 800 m

Strekk 10: 300 m (svøm)

Strekk 11: 3500 m

Strekk 12: 250 m (svøm)

Strekk 13: 250 m

Strekk 14: 150 m (svøm)

Strekk 15: 300 m

Strekk 16: 350 m (svøm)

Strekk 17: 200 m

Strekk 18: 200 m (svøm)

Strekk 19: 1000 m

Strekk 20: 500 m (svøm)

Påmelding

Påmeldingen åpner 25. november 2017. Påmeldingen er bindende og personlig.

Startkontingent

PAR:

25.11.2017 – 31.01.2018: NOK 1100

01.02.2018 – 31.06.2018: NOK 1360

01.07.2018 – 28.07.2018: NOK 1600

INDIVIDUELT:

25.11.2017 – 31.01.2018: NOK 550

01.02.2018 – 31.06.2018: NOK 680

01.07.2018 – 28.07.2018: NOK 800

Startkontingenten refunderes ikke, uansett årsak.

Lisens

Alle deltakere i konkurranser på NTFs terminliste må tegne lisens for å kunne delta. En kan velge mellom helårslisens eller engangslisens. Lisensen kan tegnes ved påmelding, eller i sekretariatet ved henting av deltakerposen. Les mer om lisensordningen og priser  her.

Avlysning

Ved avlysning av arrangementet før 1. mai 2018 refunderes 50 % av start-kontingenten. Ved avlysning etter dette tidspunkt refunderes ikke start-kontingenten. Dette gjelder uavhengig av grunnen til avlysningen.

Aldersgrenser og klasser

• Menn

• Kvinner 

• Mixed

Distansene er åpne for utøvere født år 2003 eller før. 

Utstyrskrav

Alle utøvere må bruke arrangementets egen utdelte svømmehette. Det er obligatorisk med våtdrakt. Endringer i dette vil bli opplyst på deltakermøtet på konkurransedagen.    

Utover dette oppfordres det til å bruke hensiktsmessig utstyr. I swimrun er det tilrådelig med lette løpesko som deltakerne også kan svømme med og tilpassede våtdrakter (korte ermer/bein).

Det er tillatt med enkle flyteelementer (eksempelvis pullboey), paddles og bruk av strikk. Det er imidlertid påkrevet at ALT utstyret som deltakerne starter med, skal medbringes gjennom HELE konkurransen.

Parkering

Kristiansand har stor parkeringskapasitet, enten på gateplan eller i p-hus. Nærmeste p-hus til skiftesonen er i Østre Strandgate (Aquarama).

Deltakerposer

Fredag (kl. 15  -18) vil utlevering av deltakerposer foregå ved Clarion Hotel Ernst i Kristiansand sentrum. Lørdag (kl. 09 - 0940) vil utleveringen for Swimrun foregå i Tresse, utenfor Christiansholm festning. 

Ved henting av deltakerposen må alle utøverne må forevise legitimasjon og gyldig lisens (helårslisens eller engangslisens). 

Det er mulig å hente for andre utøvere, forutsatt at det fremvises legitimasjon og fullmakt fra vedkommende utøver.    

Lisensen tegnes ved påmelding. Lisensens kan også tegnes i sekretariatet ved henting av deltakerposen; da betales lisensen kontant.

Race brief

Det blir arrangert deltakermøter (race brief) for deltakerne. Her får deltakerne nyttig informasjon om løype, reglement og forhold. 

• Swimrun: Kl. 0940, lørdag 28. juli, Tresse

For akutt informasjon: Følg med på vår Facebook-side.

Start 

Konkurransen arrangeres som fellesstart i Tresse kl. 10.

Regler

Konkurransereglementet har til formål å:

• Sikre rettferdige konkurranser i god sportsånd

• Sikre deltakernes sikkerhet før, under og etter konkurranse

• Fremme evner og talent uten unødvendig begrensning på utøvernes muligheter

• Gi sanksjonsmuligheter overfor utøvere som tilegner seg en urettmessig fordel

Brudd på konkurranseregler kan resultere i at utøveren blir verbalt advart, straffes med tidsstraff, blir diskvalifisert eller suspendert/utestengt.  

Deltakerne som konkurrerer to og to (par) skal følge hverandre fra start til mål gjennom hele distansen. (Paret kan gjerne være mann og kvinne sammen.) Av sikkerhetsmessige grunner skal det aldri være mer enn 50 meter mellom paret.

ALT utstyret som deltakerne starter med, skal medbringes gjennom HELE konkurransen.

Under konkurransen er det ikke tillatt med:

• Bar overkropp / nakenhet

• Hodetelefoner av alle slag

• Glassflasker

• Mobiltelefoner

• MP3-spillere

Brudd på dette medfører diskvalifikasjon.

Doping

SwimRun Kristiansand følger Antidoping Norges regelverk. Alle utøvere er ansvarlige for å sette seg inn i Antidoping Norges regelverk inkludert rutiner for testing.

Forsøpling

All forsøpling er forbudt og gir umiddelbar diskvalifikasjon. ALT utstyret som deltakerne starter med, skal medbringes gjennom HELE konkurransen

Tidsbegrensninger (cut-off)

Av hensyn til vakthold og sikkerhet i løypene vil det være begrensninger på tiden deltakerne kan bruke på å gjennomføre konkurransen. Tidsbegrensningene oppgis nærmere arrangementet, men disse vil være romslige. Etter kl. 17 har arrangøren rett til å kunne ta deltakerne ut av konkurransen.

Mål

Målgang er lagt til Tresse, utenfor Christiansholm festning i Kristiansand sentrum.

Tidtakerbrikker

Utleverte tidtakerbrikke skal leveres arrangøren umiddelbart etter målgang. Ikke innlevert tidtakerbrikke belastes med et gebyr på 200 kroner.

Resultater

Resultater vil bli publisert fortløpende på skjerm i målområdet. Endelige resultatlister vil bli publisert på våre nettsider.

Protester

En utøver som protesterer mot en annen utøver, arrangør, arrangement eller dommer, må varsle hoveddommeren (HD) om at protesten vil komme, senest fem (5) minutter etter hans/hennes målgang. Selve protesten må være skriftlig levert senest femten (15) minutter etter målgang. Det er et protestgebyr på kr 400.    

Stevnets jury vil behandle protesten på vanlig måte og meddele resultatet til klageren på stedet. Juryens beslutning er endelig.

Premiering

Alle deltakerne som fullfører vil bli premiert.

Gjenglemt

Gjenglemt utstyr vil bli oppbevart av stevneledelsen i inntil én uke etter konkurransen.

Overnatting

Kristiansand har stor overnattingskapasitet, med både hotell og campingplasser. I og med at arrangementene foregår i fellesferien må imidlertid deltakerne være forberedt på å bestille tidlig.

Vårt racehotell er Clarion Hotel Ernst som ligger midt i Kristiansand sentrum, med svært kort vei fra løypene våre. Hotellet vil være vår base under konkurransedagene i slutten av juli, men vi vil også legge opp til en rekke aktiviteter her i løpet av våren og sommeren. 

Ønsker du å bo på racehotellet sammen med de andre deltakerne i forbindelse med konkurransene, kan dere booke direkte på telefon 38 12 86 01 eller på e-post cl.ernst@choice.no.

Husk å oppgi at du skal delta på TriQuart, slik at du får tilgang til våre spesialpriser. 

Clarion Hotel Ernst er en del av av Choice-familien som samarbeider blant med Norges Triatlonforbund.

Program

Fredag:

Kl. 15.00: Deltakerservice åpner, Clarion Hotel Ernst.

Kl. 18.00: Deltakerservice stenger, Clarion Hotel Ernst.

Kl. 18.10: Race brief Aquatlon (obligatorisk), Bystranda.

Kl. 18.30: Start Aquatlon (svøm og løp), Bystranda.

Lørdag:

Kl. 09.00: Deltakerservice åpner, Tresse.

Kl. 09.00: Race brief NM Elite (menn og kvinner), Clarion Hotel Ernst.

Kl. 09.30: Race brief SuperSprint (ungdomskonkurranse, 13 - 16 år), Clarion Hotel Ernst.

Kl. 09.40: Race brief SwimRun, Tresse.

Kl. 10.00: SwimRun (svøm og løp), start/mål i Tresse.

Kl. 12.00:  Start SuperSprint (ungdomskonkurranse, 13 - 16 år), start/mål i Tresse.

Kl. 12.45:  Start NM Elite kvinner.

Kl. 14.40: Første målgang NM Elite kvinner.

Kl. 16.05:  Start NM Elite menn.

Kl. 17.50: Første målgang NM Elite menn.

Kl. 18.20: Medaljeseremoni NM Elite (menn og kvinner), Tresse.

Kl. 18.30: Deltakerservice stenger, Tresse.

Kl. 19.30: Race brief TriQuart mosjon (frivillig), Clarion Hotel Ernst.

Søndag: 

Kl. 07.00: Deltakerservice åpner, Tresse.

Kl. 08.00:Race brief NM Agegroup (obligatorisk), Clarion Hotel Ernst.

Kl. 09.00: Deltakerservice stenger, Tresse.

Kl. 09.40: Race brief TriQuart mosjon (obligatorisk), Kilden.

Kl. 09.55: Skiftesonen stenger.

Kl. 10.00: Start TriQuart (triatlon, lang løype NM Agegroup, menn og kvinner), start Kilden, mål Tresse.

Kl. 10.05: Start TriQuart (triatlon, lang løype mosjon, menn og kvinner), start Kilden, mål Tresse.

Kl. 10.30: Race brief TriQuart mosjon (obligatorisk), Bystranda.

Kl. 10.50: Start TriQuart (triatlon, kort løype mosjon, kvinner), start Bystranda, mål Tresse.

Kl. 10.53: Start TriQuart (triatlon, kort løype mosjon, menn), start Bystranda, mål Tresse.

Kl. 11.45: Første målgang NM Agegroup.

Kl. 13.35: Siste målgang TriQuart mosjon.

Kl. 14.00: Premieutdeling.

Få siste nytt fra TriQuart

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form