Fredag til søndag 27. - 29. juli

Stafett

Påmelding

Distanse

Det er anledning til å delta med stafettlag på både kort og lang løype. Stafettene arrangeres i Kristiansand søndag 29. juli 2018, som en del av de øvrige triatlonkonkurransene våre. 

Stafettlagene har tre deltakere hver, og deltakerne fullfører hver sin gren (svømming, sykling eller løping). Veksling foregår i skiftesonen i Tresse.

På den korte løypa er distansen 500 meter svømming, 20 kilometer sykkel og 5 kilometer løp. 

På den lange løypa er distansen 1.500 meter svømming, 40 kilometer sykkel og 10 kilometer løp.

Løype

Svøm foregår i havet (saltvann), med noe tilsig fra utgangen av Otra. I kanalen (lang løype) må det beregnes noe strøm. 

Sykkel er en tur/retur-sløyfe og foregår på asfalt av god kvalitet. Kort løype sykler én runde, lang løype sykler to runder (vendemål ved Torridalsveien / lyskryss). Store deler av løypa går langsmed elva Otra og betegnes som forholdsvis flat. 

Løp foregår i hovedsak på asfalt, men også med innslag av grus, brustein og betong. Omlag 100 meter av løypa er innendørs (Aquarama). Løypa er helt flat. Kort løype løper to runder á 2,5 kilometer, mens lang løype løper fire runder.

Arena

Start lang løype foregår utenfor Kilden teater og konserthus. Start kort løype foregår på Bystranda.   

Skiftesonen er lagt i Tresse, like ved Christiansholm festning. Tresse er en grusplass, men det blir lagt ut tepper som deltakerne kan løpe på.    

Skiftesonen vil ha tre inn- og utganger; Vest, Nord og Øst. Inngang Vest blir benyttet av deltakerne på vei opp av vannet og inn i skiftesonen. Inngang Nord  blir benyttet ut på sykkel og inn fra sykkel. Inngang Øst blir benyttet på vei ut på løp. Målgang er i Tresse, utenfor Christiansholm festning i Kristiansand sentrum.

Påmelding

Påmeldingen er åpen fra 25. november 2017. Påmeldingen er bindende og personlig.

Startkontingent lag

Triatlon (stafettlag):   1.500 kr.

Startkontingenten er personlig og refunderes ikke, uansett årsak.

Lisens

Alle deltakere i konkurranser på NTFs terminliste må tegne lisens for å kunne delta. En kan velge mellom helårslisens eller engangslisens. Lisensen kan tegnes ved påmelding, eller i sekretariatet ved henting av deltakerposen. Les mer om lisensordningen og priser her.

Avlysning

Ved avlysning av arrangementet før 1. mai 2018 refunderes 50 % av start-kontingenten. Ved avlysning etter dette tidspunkt refunderes ikke start-kontingenten. Dette gjelder uavhengig av grunnen til avlysningen.

Aldersgrenser og klasser

Mosjon (agegroup)

Konkurranseklasser hvor deltakerne konkurrerer mot deltakere i samme aldersklasse. Aldersklassen bestemmes av fødselsåret.

 • M20: 18-24  år
 • M25: 25-29  år
 • M30: 30-34  år
 • M35: 35-39  år
 • M35: 35-39  år
 • M40: 40-44  år
 • M45: 45-49  år
 • M50: 50-54  år
 • M50: 50-54  år
 • M55: 55-59  år
 • M60:  60-64  år
 • M65: 65-69  år
 • M70: 70-74  år
 • M75: 75-79  år
 • M80: 80 +

Lang løype (normaldistansen) er åpen for utøvere født år 2000 eller før.

For stafettlag er det egne klasser.

Utstyrskrav

Alle utøvere må bruke arrangementets egen utdelte svømmehette. 

Det oppfordres til å bruke våtdrakt, men det stilles ikke noe krav til bruk av våtdrakt så fremt temperaturen i vannet ikke blir for lav og juryen velger å innføre påbud om drakt. Endringer i dette vil bli opplyst på konkurransedagen. 

Deltakerne må framvise sykkelhjelm av godkjent type med CE-merke, med fungerende stropper. 

Videre skal sykkelen være i forsvarlig stand med forsvarlige dekk og med velfungerende bremser. Sykkeltype er valgfritt såfremt den er i forsvarlig stand. Deltakere som ikke oppfyller utstyrskravene nektes å starte i konkurransen.

Parkering

Kristiansand har stor parkeringskapasitet, enten på gateplan eller i p-hus. Nærmeste p-hus til skiftesonen er i Østre Strandgate (Aquarama).

Deltakerposer

Fredag kl. 15 – 18 vil utlevering av deltakerposer foregå hos Clarion Hotel Ernst i Kristiansand sentrum. Lørdag kl. 09 - 1830 og søndag kl. 0730 - 09 vil utleveringen foregå i Tresse.

Ved henting av deltakerposen må alle utøverne må forevise legitimasjon og gyldig lisens (helårslisens eller engangslisens). Det er mulig å hente for andre utøvere, forutsatt at det fremvises legitimasjon og fullmakt fra vedkommende utøver.    

Lisensen tegnes ved påmelding. Lisensens kan også tegnes i sekretariatet ved henting av deltakerposen; da betales lisensen kontant.

Skiftesonen

Alle deltakerne må sjekke inn i skiftesonen i god tid før konkurransen starter. Av praktiske årsaker stenger skiftesonen før første start.

All innsjekk foregår gjennom én av skiftesonens tre åpninger (Vest, Nord og Øst). Ved innsjekkingen kontrolleres sykkelbremser og hjelm. Alle må framvise startnummer.   

Alle deltakere får tildelt egen plass i skiftesonen, ut ifra startnummer. Det er ikke tillatt å røre andres utstyr i skiftesonen, og utøvere må ikke være til hinder for andre i skiftesonen. 

Sykkelsetet festes på stativet slik at forhjulet peker inn mot ”skiftesonegaten”. Sykkelsko, briller, hjelm og annet sykkelutstyr kan plasseres på sykkelen.    

Alle utøvere må ha festet hjelm,  fra de fjerner sykkelen fra stativet i begynnelsen av sykkeletappen og til etter at sykkeletappen er avsluttet og sykkelen igjen er festet trygt på stativet.    

 Sykling er ikke tillatt i skiftesonen. I stedet skal utøveren leie sykkelen til av- og påstigningssonen (”mount line”/”dismount line”), like utenfor utgangen på skiftesonen (åpning Nord). Sonen er godt merket.

NB: Skiftesonen er kun for deltakere.

Race brief

Det blir arrangert flere deltakermøter (race brief) for deltakerne. Her får deltakerne nyttig informasjon om løype, reglement og forhold. 

 • TriQuart (mosjon, kort og lang løype): Kl.1930 lørdag 28. juli, Clarion Hotel Ernst (frivillig)
 • TriQuart (mosjon, lang løype): Kl. 0940 søndag 29. juli, Kilden (obligatorisk)
 • TriQuart (mosjon, kort løype): Kl. 1030 søndag 29. juli, Bystranda  (obligatorisk)

For akutt informasjon: Følg med på vår Facebook-side.

Start

Konkurransen arrangeres med bølgestart, med inntil 200 deltakere i hver startpulje. Første pulje (NM) starter kl. 10, andre pulje (mosjon) starter kl. 10.05.  

Stafettlagene starter sammen med de øvrige deltakerne.

Regler

TriQuart sin arrangementsguide er i henhold til konkurransereglementet til Norges Triatlonforbund (NTF), som igjen er underlagt reglene fra International Triatlon Unions (ITU). 

Konkurransereglementet har til formål å:

 • ‍Sikre rettferdige konkurranser i god sportsånd
 • ‍Sikre deltakernes sikkerhet før, under og etter konkurranse
 • ‍Fremme evner og talent uten unødvendig begrensning på utøvernes muligheter
 • ‍Gi sanksjonsmuligheter overfor utøvere som tilegner seg en urettmessig fordel

Konkurransen er ”draft illegal”, med dette menes at det skal være en forsvarlig avstand mellom deltakerne når de sykler.

 • Minimum avstand til sykkel foran er 10 meter
 • Passering av andre deltakere må skje i løpet av maksimum 20 sekunder

Brudd på NTFs konkurranseregler kan resultere i at utøveren blir verbalt advart, straffes med tidsstraff, blir diskvalifisert eller suspendert/utestengt. Gjennomføringen av tidsstraff gjøres i området merket Straffeboks (”penalty box”) ved skiftesonen:

 • ‍For normaldistanse: 2 minutt

Utøver har selv ansvar å stoppe ved «straffeboksen» og blir diskvalifisert om han/hun ikke stopper.  Under konkurransen er det ikke tillatt med:

 • ‍Bar overkropp utenfor skiftesonen
 • ‍Hodetelefoner av alle slag
 • ‍Glassflasker
 • ‍Mobiltelefoner
 • MP3-spillere

Brudd på dette medfører diskvalifikasjon.

Teknisk delegat (TD) kan godkjenne tilleggsregler under forutsetning av:

 • Tilleggsregelen er ikke i konflikt med NTFs øvrige regelverk
 • Tilleggsregelen må være gjort skriftlig tilgjengelig og presentert på deltakermøtet

Både teknisk delegat (TD) og hoveddommer (HD) vil være oppnevnt av NTF.

Doping

TriQuart og NTF følger Antidoping Norges regelverk. Alle utøvere er ansvarlige for å sette seg inn i Antidoping Norges regelverk inkludert rutiner for testing.

Forsøpling

All forsøpling er forbudt og gir umiddelbar diskvalifikasjon.

Tidsbegrensninger (cutoff)

Av hensyn til vakthold og sikkerhet i løypene vil det være begrensninger på tiden deltakerne kan bruke på å gjennomføre konkurransen. Tidsbegrensningene vil imidlertid være romslige. Etter de angitte tidspunktene har arrangøren rett til å kunne ta deltakerne ut av konkurransen. Cutoff opplyses på prerace.

Mål

Målgang er lagt til Tresse, utenfor Christiansholm festning. Første deltaker er beregnet i mål kl. 11.45. Siste deltaker er beregnet i mål kl. 13.35.

Tidtakerbrikker

Utleverte tidtakerbrikke skal leveres arrangøren umiddelbart etter målgang. Ikke innlevert tidtakerbrikke belastes med et gebyr på 200 kroner.

Resultater

Resultater vil bli publisert fortløpende på skjerm i målområdet. Endelige resultatlister vil bli publisert på våre nettsider.

Protester

En utøver som protesterer mot en annen utøver, arrangør, arrangement eller dommer, må varsle hoveddommeren (HD) om at protesten vil komme, senest fem (5) minutter etter hans/hennes målgang. Selve protesten må være skriftlig levert senest femten (15) minutter etter målgang. Det er et protestgebyr på kr 400. Stevnets jury vil behandle protesten på vanlig måte og meddele resultatet til klageren på stedet. Juryens beslutning er endelig.

Premiering

De tre beste herrene og kvinnene på kort og lang løype vil bli premiert. Premieseremonier vil foregå i Tresse kl. 14.

Det er egen premiering for stafettlag.

Utsjekk skiftesonen

For å sjekke ut sykkel og utstyr fra skiftesonen, må deltakerne fremvise eget startnummer. Siste mulighet for utsjekk vil være søndag kl. 16.30.

Gjenglemt

Gjenglemt utstyr vil bli oppbevart av stevneledelsen i inntil én uke etter konkurransen.

Overnatting

Kristiansand har stor overnattingskapasitet, med både hotell og campingplasser. I og med at arrangementene foregår i fellesferien må imidlertid deltakerne være forberedt på å bestille tidlig.

Vårt racehotell er Clarion Hotel Ernst som ligger midt i Kristiansand sentrum, med svært kort vei fra løypene våre. Hotellet vil være vår base under konkurransedagene i slutten av juli, men vi vil også legge opp til en rekke aktiviteter her i løpet av våren og sommeren. 

Ønsker du å bo på racehotellet sammen med de andre deltakerne i forbindelse med konkurransene, kan dere booke direkte på telefon 38 12 86 01 eller på e-post cl.ernst@choice.no.

Husk å oppgi at du skal delta på TriQuart, slik at du får tilgang til våre spesialpriser. 

Clarion Hotel Ernst er en del av av Choice-familien som samarbeider blant med Norges Triatlonforbund.

Program

Fredag:

Kl. 15.00: Deltakerservice åpner, Clarion Hotel Ernst.

Kl. 18.00: Deltakerservice stenger, Clarion Hotel Ernst.

Kl. 18.10: Race brief Aquatlon (obligatorisk), Bystranda.

Kl. 18.30: Start Aquatlon (svøm og løp), Bystranda.

Lørdag:

Kl. 09.00: Deltakerservice åpner, Tresse.

Kl. 09.00: Race brief NM Elite (menn og kvinner), Clarion Hotel Ernst.

Kl. 09.30: Race brief SuperSprint (ungdomskonkurranse, 13 - 16 år), Clarion Hotel Ernst.

Kl. 09.40: Race brief SwimRun, Tresse.

Kl. 10.00: SwimRun (svøm og løp), start/mål i Tresse.

Kl. 12.00:  Start SuperSprint (ungdomskonkurranse, 13 - 16 år), start/mål i Tresse.

Kl. 12.45:  Start NM Elite kvinner.

Kl. 14.40: Første målgang NM Elite kvinner.

Kl. 16.05:  Start NM Elite menn.

Kl. 17.50: Første målgang NM Elite menn.

Kl. 18.20: Medaljeseremoni NM Elite (menn og kvinner), Tresse.

Kl. 18.30: Deltakerservice stenger, Tresse.

Kl. 19.30: Race brief TriQuart mosjon (frivillig), Clarion Hotel Ernst.

Søndag: 

Kl. 07.00: Deltakerservice åpner, Tresse.

Kl. 08.00:Race brief NM Agegroup (obligatorisk), Clarion Hotel Ernst.

Kl. 09.00: Deltakerservice stenger, Tresse.

Kl. 09.40: Race brief TriQuart mosjon (obligatorisk), Kilden.

Kl. 09.55: Skiftesonen stenger.

Kl. 10.00: Start TriQuart (triatlon, lang løype NM Agegroup, menn og kvinner), start Kilden, mål Tresse.

Kl. 10.05: Start TriQuart (triatlon, lang løype mosjon, menn og kvinner), start Kilden, mål Tresse.

Kl. 10.30: Race brief TriQuart mosjon (obligatorisk), Bystranda.

Kl. 10.50: Start TriQuart (triatlon, kort løype mosjon, kvinner), start Bystranda, mål Tresse.

Kl. 10.53: Start TriQuart (triatlon, kort løype mosjon, menn), start Bystranda, mål Tresse.

Kl. 11.45: Første målgang NM Agegroup.

Kl. 13.35: Siste målgang TriQuart mosjon.

Kl. 14.00: Premieutdeling.

Få siste nytt fra TriQuart

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form