Alt til sin tid

Periodiserer du treninga, får du både kontroll og progresjon. Og da lykkes du.

Vi er alle sesongarbeidere. Vi styres av lyset og av enrekke utenomsportslige aktiviteter. Før jul er det mye styr rundt vask i husetog innkjøp av gaver. (Et unntak for de som kjøper gavene i siste liten på denlokale bensinstasjonen.) På sommeren er det gjerne fellesferie og lengrekvelder.

At ting svinger, er kanskje like greit. Du kan uansett ikketrene like mye og like hardt året rundt. For det første, så tærer det påmotivasjonen. For det andre, så anstrenger det kroppen.

Når vi snakker om periodisering, snakker vi gjerne omtotalbelastning. I så måte; periodisering følger visse prinsipper, og eravhengig av en plan. Det er dette som skiller mosjonistene fra de besatte.

Har du håp om å komme ut av sesongen som fortsatt gift, ogmed jobben i behold, bør du periodisere treninga etter hverdagen din. Et merfundamentalistisk alternativ er en tvers igjennom slavisk periodisering av treninga,og at du tilpasser hverdagen etter den.

Den aller vanligste periodiseringen handler om å varieretreningsbelastninga gjennom året. Hva prioriterer man av trening til hvilketider på året?

Langrennsløpere trener mye, men rolig på sommeren. På vinterenpreges uka av intensitet, konkurranser og restitusjon. For friidrettsutøvere erdet gjerne omvendt. Da er det vinteren som benyttes til mengdetrening.

Alt er en overgang, sa reven da den ble flådd. Men ta detuansett rolig. Overgangen skal ikke være brå. Tren progressivt! Startforsiktig, og legg på litt hver uke. Og husk også å variere mellom lette ogtunge uker. Du trenger ikke å ha gassen i bånn hele tida.

Husk at veien fram til målet er lang og krevende. Og vi sierjo heller ikke at det er lett, bare at det er verdt det. 

Meld deg på idag!

Alle trenger et mål for treninga, og nå er du bare ett klikk unna.

Påmelding