Skal forske på triatleter

Mer enn halvveis til 100 og lyst til å bli triatlet? Nå kan du bli forskningsobjekt.

Seniorer kommer i mange utgaver. Noen har aldri løpt enmeter eller så mye som kikket på en treningsplan. Andre er spreke og springerBirken før frokost samtidig som de logger elementer på Strava.

 Nå skal Universitetet i Agder (UiA) forske på dem, i etunikt samarbeidsprosjekt.

- Etter påske starter vi et forskningsprosjekt forpersoner over 55 år. Tanken er å se nærmere på hvordan «godt voksne» erfarerå bli «behandlet» som triatlet og drive med trening som svømming, sykling ogløping, forteller professor ved Universitetet i Agder, Sveinung Berntsen.

Han vil ha det overordnede ansvaret forforskningsprosjektet, sammen med forskningsmiljøet ved Institutt for folkehelse,idrett og ernæring (UiA) deriblant tidligere masterstudent i idrettsvitenskapAndreas Mathingsdal Pedersen fra Kristiansand, som selv er en erfaren triatlet.

I forbindelse med forskningsprosjektet søker nå universitetetet knippe seniorer.

- Deltakerne gjennomgår testing av fysisk form,kartlegging av psykologiske ferdigheter, før de får tilpassede treningsplanerog skal svømme, sykle og løpe seg gjennom tre måneder med fellestreninger. Defår også trenings- og kostholdsveiledning underveis. Deltakerne blir  intervjuet i forhold til erfaringer en hargjort seg underveis, sier Berntsen.

Prosjektet vil være et samarbeid mellom TriQuart, Kristiansand Triathlon, NorgesTriatlonforbund og UiA.

Og i enden av prosjektet venter triatlonkonkurransenTriQuart.

- Vi setter ikke all verdens til krav tildeltakerne. Men de må være motiverte for en livsstilsendring, sier stevnelederfor TriQuart, Fred Arthur Asdal.

I to år har han ledet Team Sofagris, i samarbeid med KirkensBymisjon. Samtlige deltakere her klarte målet sitt; å fullføre sin førstetriatlon.

Forskningsprosjektet starter i april, og deltakerne må værenysgjerrige på livet og glade i fysisk aktivitet (Eller i hvert fall ha lysttil å begynne!). Av praktiske grunner må de bo i Kristiansand (og omegn).

- Veien mot målet er det aller viktigste. Ogunderveis håper vi at en blir en litt bedre versjon av deg selv, sier Asdal.

Det blir arrangert et informasjonsmøte i lokalene tilOlympiatoppen Sør på Spicheren i Kristiansand torsdag 22. mars. Møtet begynnerklokka 1730. Her blir det gitt mer detaljert informasjon om forskningsprosjektet.

Interessert i å væremed? Send en e-post til førsteamanuensis Hilde Lohne Seiler ved institutt forfolkehelse, idrett og ernæring ved UiA: hilde.l.seiler@uia.no

Frist for påmelding til informasjonsmøte er 20. mars 2018.

Bildetekst:

Andreas Mathingsdal Pedersen (t.v.) skal lede forskningsprosjektet sammen med Sveinung Berntsen og Hilde Seiler.

Meld deg på idag!

Alle trenger et mål for treninga, og nå er du bare ett klikk unna.

Påmelding