Vil du bidra?

Ingen idrettsfester kommer av seg selv. Ønsker du å være frivillig under TriQuart?

Fra 16. -18. august 2019 er det igjen duket for idrettsfest i Kristiansand. Over tre dager skal vi arrangere aquatlon og triatlon, både for unge og gamle. 

Hva innebærer det å være frivillig?

I allhovedsak er det løypevakter det er størst behov for, særlig kl. 14 - 18 lørdag 17. august 2019. Løypevaktene har ansvar for en bestemt vaktpost og skal skille rittavviklingen fra all annen trafikk (kjørende, gående og publikum). Løypevakter må ha gjennomgått et vaktkurs. Dette vaktkurset kan gjennomføressom en e-læringsmodul på nett. For å være løypevakt må du være over 18 år, eller over 16 år og ha trafikalt grunnkurs.

Kurset finner du her:

Lenke til e-læringskurset for løypevakter.

Perfekt dugnad for lag og foreninger

Løypevakter får 300 kroner per vakt. Estimert tid på vakt langs løypa er fire timer.Løypevaktens rolle er viktig, men ikke vanskelig. Hovedoppgaven er åinformere forbipasserende om hva som skjer og påse at folk holder seg baksperringene.

Alt fra korps og klubber til menigheter og pensjonistforeninger har nå en glimrende mulighet til å gjøre en god jobb for byen og foreningskassa.

Her melder du deg som frivillig

Ta kontakt med stevneleder Fred Arthur Asdal, post@triquart.no eller ta kontakt på mobil 900 222 99.

 

Meld deg på idag!

Alle trenger et mål for treninga, og nå er du bare ett klikk unna.

Påmelding