Aquatlon

Aquatlon består av 500 meter svøm og 2 kilometer løp.

Distansen

Aquatlon Kristiansand er en utendørskonkurranse som kombinerer løping og svømming. Den arrangeres kl. 1830 fredag 16. august 2019. Konkurransen er for både elite, mosjonister og ungdom. Distansen er 500 meter svøm umiddelbart etterfiulgt av 2.000 meter løp.

Arena

Konkurransen gjennomføres i Kristiansand sentrum (Tangen 8, 4608 Kristiansand). Svømminga foregår ut fra Bystranda, mens løpinga foregår rundt Tangen.

Påmelding

Påmeldingen åpner 8. desember 2018. Påmeldingen er bindende og personlig.

Startkontingenter

Individuelt:

Aquatlon: NOK 300 for voksne, NOK 100 for unge (13 - 16 år)

Supersprint triatlon: NOK 950, NOK 150 for unge (13 - 16 år)

Sprint triatlon: NOK 950

Triatlon stafettlag:   NOK 1.200 (tre deltakere)

NB: Begrenset antall plasser!

Startkontingenten refunderes ikke, uansett årsak.

Lisens, forsikring og klubbtilhørighet

Alle deltakere i konkurranser på NTFs terminliste må tegne lisens for å kunne delta. Deltakeren kan velge mellom helårslisens eller engangslisens. Lisensen kan tegnes ved påmelding, eller i sekretariatet ved henting av deltakerposen. 

Utøvere som er medlemmer i idrettsklubb tilknyttet Norges Triatlonforbund (NTF) og som har gyldig lisens, vil være forsikret gjennom lisensen under arrangementet.

Dersom en deltaker representerer en klubb som hun/han ikke er representasjonsberettiget for, kan klubben ilegges straffegebyr på 1000 kr og resultatene for denne utøveren slettes. 

Forsikringen man får sammen med engangslisensen gjelder kun under selve konkurransedagen, og denne krever ikke klubbtilhørighet. 

Avlysning

Ved avlysning av arrangementet før 1. mai 2019 refunderes 50 % av startkontingenten. Ved avlysning etter dette tidspunkt, refunderes ikke startkontingenten. Dette gjelder uavhengig av grunnen til avlysningen.

Ved dårlig vannkvalitet, for lav vanntemperatur, for få påmeldte eller andre uforutsigbare årsaker forbeholder arrangøreren seg retten til å flytte, endre eller avlyse arrangementet. 

Aldersgrenser og klasser

Ungdom mosjon

13 - 16 år (født 2002 - 2005)

Voksne mosjon

Konkurranseklasser hvor deltakerne konkurrerer mot deltakere i samme aldersklasse. Aldersklassen bestemmes av fødselsåret.

• A: 17-19 år

• B: 20-24  år

• C: 25-29  år

• D: 30-34  år

• E: 35-39  år

• F: 40-44  år

• G: 45-49  år

• H: 50-54  år

• I: 55-59  år

• J:  60-64  år

• K: 65-69  år

• L: 70-74  år

• M: 75-79  år

• N: 80 +

Utstyrskrav

Det oppfordres til å bruke våtdrakt, men det stilles ikke noe krav til bruk av våtdrakt så fremt temperaturen i vannet ikke blir for lav og juryen velger å innføre påbud om drakt. Endringer i dette vil bli opplyst på deltakermøtet på konkurransedagen.  

Parkering

Kristiansand har stor parkeringskapasitet, enten på gateplan eller i p-hus. Nærmeste p-hus til skiftesonen er i Østre Strandgate (Aquarama).

Deltakerposer

Utlevering av deltakerposer vil foregå i sekretariatet før start.

Det er mulig å hente for andre utøvere, forutsatt at det fremvises legitimasjon og fullmakt fra vedkommende utøver.    

Lisensen tegnes ved påmelding. Lisensens kan også tegnes i sekretariatet ved henting av deltakerposen; da betales lisensen kontant.

Start 

Konkurransene arrangeres som med puljestarter på de ulike distansene. Første start fredag (aquatlon) er planlagt til kl. 1830, lørdag (triatlon unge og voksne) kl. 1430 og søndag (barnetriatlon) kl. 11.

Regler

Ekstra badehette for å holde varmen (vanlig eller i neopren) er tillatt. 

Det er ikke tillatt med hansker, svømmeføtter, snorkel eller annet utstyr som potensielt kan øke svømmehastigheten. 

Konkurransereglementet har til formål å:

• Sikre rettferdige konkurranser i god sportsånd

• Sikre deltakernes sikkerhet før, under og etter konkurranse

• Fremme evner og talent uten unødvendig begrensning på utøvernes muligheter

• Gi sanksjonsmuligheter overfor utøvere som tilegner seg en urettmessig fordel

Brudd på konkurranseregler kan resultere i at utøveren blir verbalt advart, straffes med tidsstraff, blir diskvalifisert eller suspendert/utestengt.  

Doping

TriQuart følger Antidoping Norges regelverk. Alle utøvere er ansvarlige for å sette seg inn i Antidoping Norges regelverk inkludert rutiner for testing.

Forsøpling

All forsøpling er forbudt og gir umiddelbar diskvalifikasjon.

Tidsbegrensninger (cutoff)

Det settes en maksimaltid på 2,5 timer for å fullføre, og deltakere som bruker lengre tid enn dette, kan bes om å bryte løpet.

Mål

Målgang er er på Bystranda (Tangen 8, 4608 Kristiansand).

Resultater

Endelige resultatlister, blir publisert kort etter målgang.

Protester

En utøver som protesterer mot en annen utøver, arrangør, arrangement eller dommer, må varsle hoveddommeren (HD) om at protesten vil komme, senest fem (5) minutter etter hans/hennes målgang. Selve protesten må være skriftlig levert senest femten (15) minutter etter målgang. Det er et protestgebyr på kr 400.    

Stevnets jury vil behandle protesten på vanlig måte og meddele resultatet til klageren på stedet. Juryens beslutning er endelig.

Premiering

Alle deltakerne som fullfører vil bli premiert.

Gjenglemt

Gjenglemt utstyr vil bli oppbevart av stevneledelsen i inntil én uke etter konkurransen.

Overnatting

Kristiansand har stor overnattingskapasitet, med både hotell og campingplasser. I og med at arrangementene foregår i fellesferien må imidlertid deltakerne være forberedt på å bestille tidlig.

Program (NB: Midlertidig)

Fredag 16. august 2019:

Kl. 15.00: Deltakerservice åpner, Ernst Hotell.

Kl. 18.00: Deltakerservice stenger, Ernst Hotell.

Kl. 18.30: Aquatlon (svøm og løp), start/mål på Bystranda.

Lørdag 17. august 2019:

Kl. 12.00: Deltakerservice åpner, Tresse.

Kl. 14.30: Supersprint (fra 13 år), start på Bystranda, målgang i Tresse.

Kl. 16.00: Sprint (fra 16 år), start på Bystranda, målgang i Tresse.

Kl. 18.30: Premiering og afterrace party.

Søndag 18. august 2019: 

Kl. 09.30: Deltakerservice åpner, Aquarama.

Kl. 10.30: Deltakerservice stenger, Aquarama.

Kl. 11.00: Start barnetriatlon.

Kl. 12.00: Siste målgang barnetriatlon.

Kl. 12.30: Premieutdeling.