After Race

Distanser

SwimRun Kristiansand er Norges første urbane swimrun-konkurranse. Den arrangeres på ettermiddagen lørdag 29. juli 2017. Distansen er nesten 15 kilometer (én runde). Cirka 15 prosent av distansen er svømming.

Deltakerne kan enten konkurrere individuelt eller to og to (par). Ved deltakelse i par skal deltakerne følge hverandre fra start til mål gjennom hele distansen. Paret kan gjerne være mann og kvinne sammen.

Arena

Start foregår fra Tresse, like ved Christiansholm festning. Deretter vil deltakerne bevege seg ut på Odderøya hvor de vil vekselvis svømme og løpe rundt halvøya før de vender tilbake til Tresse for passering. Dernest beveger de seg rundt Tangen og langsmed Otra opp mot Sørlandet sykehus og inn i Baneheia, svømmer gjennom Stampene, før de igjen løper ned til Otra og ut mot Tangen og inn til Tresse. Deltakerne svømmer/løper én runde.

Påmelding

Påmeldingen åpner 5. november 2016. Påmeldingen er bindende og personlig.

Startkontingent

Individuelt:

Aquatlon:                      280 kr. (veil. 400 kr)

SwimRun:                     560 kr. (veil. 800 kr.)

Triatlon:                        840 kr. (veil. 1.200 kr.)

Trippel:                       1.610 kr. (veil. 2.300 kr.)

Lag:

Aquatlon (par):              420 kr. (veil. 600 kr.)

Swimrun (par):           1.120 kr. (veil. 1.600 kr.)

Triatlon (stafettlag):   1.050 kr. (veil. 1.500 kr.)

(Fram til 1. februar 2017 november gis det 30 prosent rabatt på alle påmeldinger. NB: Begrenset antall plasser.)

Startkontingenten refunderes ikke, uansett årsak.

Lisens

Alle deltakere i konkurranser på NTFs terminliste må tegne lisens for å kunne delta. En kan velge mellom helårslisens eller engangslisens. Lisensen kan tegnes ved påmelding, eller i sekretariatet ved henting av deltakerposen. Les mer om lisensordningen og priser her.

Avlysning

Ved avlysning av arrangementet før 1. mai 2017 refunderes 50% av start-kontingenten. Ved avlysning etter dette tidspunkt refunderes ikke start-kontingenten. Dette gjelder uavhengig av grunnen til avlysningen.

Aldersgrenser og klasser

• Menn

• Kvinner 

• Mixed

Distansene er åpne for utøvere født år 2002 eller før. 

Utstyrskrav

Alle utøvere må bruke arrangementets egen utdelte svømmehette. Det er obligatorisk med våtdrakt. Endringer i dette vil bli opplyst på deltakermøtet på konkurransedagen.    

Utover dette oppfordres det til å bruke hensiktsmessig utstyr. I swimrun er det tilrådelig med lette løpesko som deltakerne også kan svømme med og tilpassede våtdrakter (korte ermer/bein).

Det er tillatt med enkle flyteelementer (eksempelvis pullboey), paddles og bruk av strikk. Det er imidlertid påkrevet at ALT utstyret som deltakerne starter med, skal medbringes gjennom HELE konkurransen.

Parkering

Kristiansand har stor parkeringskapasitet, enten på gateplan eller i p-hus. Nærmeste p-hus til skiftesonen er i Østre Strandgate (Scandic Kristiansand Bystranda).

Deltakerposer

Fredag (kl. 15  -18) vil utlevering av deltakerposer foregå hos Intersport Skippergata i Kristiansand sentrum. Lørdag (kl. 12 - 1330) vil utleveringen foregå i Tresse, utenfor Christiansholm festning. Ved henting av deltakerposen må alle utøverne må forevise legitimasjon og gyldig lisens (helårslisens eller engangslisens). 

Det er mulig å hente for andre utøvere, forutsatt at det fremvises legitimasjon og fullmakt fra vedkommende utøver.    

Lisensen tegnes ved påmelding. Lisensens kan også tegnes i sekretariatet ved henting av deltakerposen; da betales lisensen kontant.

Obligatorisk deltaker-møte (pre-race)

Lørdag kl. 1330 blir det arrangert deltakermøter (pre-race) for samtlige deltakere. Deltakermøtet er obligatorisk.

Pre-race foregår ved deltakerservice (informajsonspunktet) i Tresse og er beregnet å vare inntil 30 min.

Start 

Konkurransen arrangeres som fellesstart i Tresse kl. 14.

Regler

Konkurransereglementet har til formål å:

• Sikre rettferdige konkurranser i god sportsånd

• Sikre deltakernes sikkerhet før, under og etter konkurranse

• Fremme evner og talent uten unødvendig begrensning på utøvernes muligheter

• Gi sanksjonsmuligheter overfor utøvere som tilegner seg en urettmessig fordel

Brudd på konkurranseregler kan resultere i at utøveren blir verbalt advart, straffes med tidsstraff, blir diskvalifisert eller suspendert/utestengt.  

Deltakerne konkurrerer to og to (par) og skal følge hverandre fra start til mål gjennom hele distansen. (Paret kan gjerne være mann og kvinne sammen.) Av sikkerhetsmessige grunner skal det aldri være mer enn 50 meter mellom paret.

ALT utstyret som deltakerne starter med, skal medbringes gjennom HELE konkurransen.

Under konkurransen er det ikke tillatt med:

• Hodetelefoner av alle slag

• Glassflasker

• Mobiltelefoner

• MP3-spillere

Brudd på dette medfører diskvalifikasjon.

Doping

SwimRun følger Antidoping Norges regelverk. Alle utøvere er ansvarlige for å sette seg inn i Antidoping Norges regelverk inkludert rutiner for testing.

Forsøpling

All forsøpling er forbudt og gir umiddelbar diskvalifikasjon. ALT utstyret som deltakerne starter med, skal medbringes gjennom HELE konkurransen

Tidsbegrensninger (cut-off)

Av hensyn til vakthold og sikkerhet i løypene vil det være begrensninger på tiden deltakerne kan bruke på å gjennomføre konkurransen. Tidsbegrensningene oppgis nærmere arrangementet, men disse vil være romslige. Etter kl. 17 har arrangøren rett til å kunne ta deltakerne ut av konkurransen.

Mål

Målgang er lagt til Tresse, utenfor Christiansholm festning i Kristiansand sentrum.

Tidtakerbrikker

Utleverte tidtakerbrikke skal leveres arrangøren umiddelbart etter målgang. Ikke innlevert tidtakerbrikke belastes med et gebyr på 200 kroner.

Resultater

Resultater vil bli publisert fortløpende på skjerm i målområdet. Endelige resultatlister vil bli publisert på våre nettsider.

Protester

En utøver som protesterer mot en annen utøver, arrangør, arrangement eller dommer, må varsle hoveddommeren (HD) om at protesten vil komme, senest fem (5) minutter etter hans/hennes målgang. Selve protesten må være skriftlig levert senest femten (15) minutter etter målgang. Det er et protestgebyr på kr 400.    

Stevnets jury vil behandle protesten på vanlig måte og meddele resultatet til klageren på stedet. Juryens beslutning er endelig.

Premiering

Alle deltakerne som fullfører vil motta en finisher-skjorte fra Mizuno. Skjortene er av svært god kvalitet og tildeles umiddelbart etter målgang. I tillegg vil de tre beste lagene bli premiert. 

Gjenglemt

Gjenglemt utstyr vil bli oppbevart av stevneledelsen i inntil én uke etter konkurransen.

Overnatting

Kristiansand har stor overnattingskapasitet, med både hotell og campingplasser. I og med at arrangementene foregår i fellesferien må imidlertid deltakerne være forberedt på å bestille tidlig.

Program (fullstendig)

Fredag:

Kl. 15.00: Deltakerservice åpner, Intersport Skippergata 13.

Kl. 18.00: Deltakerservice stenger, Intersport Skippergata 13.

Kl. 18.00: Aquatlon (svøm og løp), registrering/start/mål på Bystranda.

Lørdag:

Kl. 12.00: Deltakerservice åpner, Tresse.

Kl. 14.00: SwimRun (svøm og løp), start/mål i Tresse.

Kl. 16.00: Supersprint (ungdomskonkurranse, 13 - 19 år), start/mål i Tresse.

Kl. 18.00: Deltakerservice stenger, Tresse.

Kl. 19.00: Preace NM.

Kl. 20.00: Prerace mosjon.

Søndag: 

Kl. 07.00: Deltakerservice åpner, Tresse.

Kl. 09.00: Deltakerservice stenger, Tresse.

Kl. 09.55: Skiftesonen stenger.

Kl. 10.00: TriQuart (triatlon, lang løype NM, menn og kvinner), start Kilden, mål Tresse.

Kl. 10.05: TriQuart (triatlon, lang løype mosjon, menn og kvinner), start Kilden, mål Tresse.

Kl. 10.50: TriQuart (triatlon, kort løype mosjon, kvinner), start Bystranda, mål Tresse.

Kl. 10.53: TriQuart (triatlon, kort løype mosjon, menn), start Bystranda, mål Tresse.

Kl. 11.45: Første målgang NM.

Kl. 12.30: Blomsterseremoni NM elite.

Kl. 13.30: Siste målgang mosjon.

Kl. 14.00: Premieutdeling.